01-08-2017

Hvordan udlodder selskaber ekstraordinært udbytte?

I denne artikel kan du læse mere om hvad ekstraordinært udbytte er og hvad der skal til for at udlodde det ekstraordinære udbytte.

04-07-2017

Åbningstider og telefonvagt i sommerferien 2017

Blicher holder ferielukket, men kan kontaktes på vores telefonvagt

03-07-2017

Reduceret bo- og gaveafgift

Gradvist reduktion afgiftssatsen ved generationsskifte af virksomheder

30-06-2017

Forringelse af nuværende Aldersopsparing

Der er indgået aftale om ændringer i reglerne for Aldersopsparing. Læs mere om de foreslåede ændringer her.

23-05-2017

Nyt om ejerregistrering

Den 23. maj 2017 trådte nye regler i kraft angående ejerregistrering. Læs mere her.

11-05-2017

Begrænsning af fondes fradrag for uddelinger

Fondes skattefradrag for "ikke almennyttige uddelinger" ophæves.

03-05-2017

Ny konsekvens af manglende ejerregistrering

Undgå tvangsopløsning ved manglende ejerregistrering

02-03-2017

Ægtefæller hæfter for hinandens skattegæld

Skatteretten indeholder en særregel for ægtefællers hæftelse for skattegæld, hvilket i nogen tilfælde kan komme som en negativ overraskelse.

08-02-2017

Oversigt over marginalskattesatser for 2017

Se marginalskattesatserne for 2017 her.

04-01-2017

NV Revision i Aulum sammenlægges med Blicher Revision & Rådgivning

Lokale revisorer fusionerer - læs mere om fusionen her.

22-12-2016

Åbningstider og telefonvagt i julen 2016

Blicher holder ferielukket, men har telefonvagt på mellem jul og nytår

20-12-2016

Valget af virksomhedsform

Selskab eller personlig virksomhed? Læs mere her.

07-12-2016

Ulovlige aktionærlån

Lovlige aktionærlån indføres fra 1. januar 2017

26-09-2016

Omdannelse af I/S til P/S - afgrænsning af ejernes risici

Afgræninsning af ejernes risici ved omdannelse fra I/S til P/S

23-06-2016

Åbningstider og telefonvagt i sommerferien

Blicher holder ferielukket, men kan kontaktes på vores telefonvagt

21-06-2016

Skattebegunstiget tildeling af medarbejderaktier

Skatteordning for aktieløn genindføres fra 1. juli 2016

14-06-2016

Forsinket indsendelse af årsrapporten

Forsinket indsendelse af årsrapporten - hvilke konsekvenser?

09-06-2016

Omlægning af regnskabsår

Kan det betale sig at omlægge regnskabsår?

12-05-2016

Ny betingelse for godtgørelse af el-afgift

Virksomhedens CVR-nr. skal nu fremgå af elregningen, hvis elafgiften ønskes godtgjort i momsregnskabet

23-03-2016

Det oversete fradrag

Det oversete fradrag - småfornødenheder på 117,75 kr. pr. dag

17-03-2016

Værdiansættelse af ejendomme ved arveudlæg og gave

Det har i en lang årrække været praksis, at SKAT ville acceptere en ejendomsværdi, der lå inden for +/- 15 % af seneste offentlige ejendomsvurdering.

29-01-2016

Nye regnskabskrav til årsrapporter for erhvervsdrivende fonde

I 2014 blev en ny lov om erhvervsdrivende fonde vedtaget, hvilket medfører større åbenhed om fondene og skærpelse af kravene

25-01-2016

B-skatterater for 2016

SKAT er stoppet med at udsende indbetalingskort for B-skatterater med posten

15-12-2015

Nye regler for betaling og forrentning af selskabsskat

Nye regler for forrentning af overskydende selskabsskat og rentetillæg på skyldig selskabsskat

14-12-2015

Ny årsregnskabslov

Folketinget har vedtaget den mest omfattende ændring af årsregnskabsloven siden 2001.

11-12-2015

Åbningstider og telefonvagt i julen

Blicher holder ferielukket, men har telefonvagt på mellem jul og nytår

04-12-2015

Nye partnere hos Blicher Revision & Rådgivning

Revisionsfirmaet udvider ejerkredsen med 2 nye partnere

26-10-2015

Moms af omkostninger vedr. byggemodning mv.

Husk fradrag for gammel moms af udgifter til byggemodning ved momsafregningen d. 31. december 2015

02-10-2015

Pressemeddelelse

Blicher Revision & Rådgivning samler ressourcerne

28-07-2015

Lovforslag vedr. håndværkerfradragets genindførelse

Med lovforslaget genindføres BoligJobordningen, hvor der gives fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i familiens helårs- og fritidsbolig

11-06-2015

Husk Ejerregisteret

Deadline for indberetning af aktier og anparter til ejerregisteret nærmer sig

31-03-2015

Ulovligt aktionærlån

Reparationsmulighed når skaden er sket

16-03-2015

Husk at tjekke Skattekontoen i holdingselskabet

Acontoskatten skal afregnes 20. marts. I en sambeskatningskreds skal afregningen af sambeskatningens acontoskat via holdingselskabets Skattekonto.

16-01-2015

Opsparing til pension 2015

Artiklen beskriver mulighederne for pensions opsparing i 2015

18-12-2014

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

Vi har samlet nogle af de mest læste artikler fra årets nyhedsbreve

15-12-2014

Væsentlige stramninger i virksomhedsordningen

Lovændringen skal forhindre, at selvstændige kan indskyde privat gæld i virksomhedsordningen.

12-12-2014

Ratepensioner - selvstændige erhvervsdrivende

Sidste chance for selvstændige til at foretage store indbetalinger på ratepensioner.

12-12-2014

Holdingselskaber bør have egen bankkonto

SKAT har strammet praksis for aktionærlån

09-12-2014

Julegaver til medarbejdere 2014

Hvad kan arbejdsgivere give skattefrit i julegave?

19-11-2014

Nyt ejerregistret for selskaber

Fra december 2014 skal ejerforholdene i danske selskaber registreres.

17-11-2014

Satser for skattefri kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag

Med efterårets komme, kommer også de nye satser for skattefri kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag

03-10-2014

Undgå at fremførte underskud går tabt

Fra den 1. august 2014 er det blevet obligatorisk for alle selskaber at indberette ikke anvendte skattemæssige underskud

28-08-2014

Refusion af EU-moms

Fristen for tilbagesøgning af EU-moms nærmer sig

01-08-2014

40 års jubilæum

Inger-Marie Flensborg Nielsen har 40 års jubilæum

30-06-2014

Kan en hovedaktionær undgå beskatning af fri bil?

Artiklen beskriver hvilke tiltag der ifølge praksis over for SKAT er tilstrækkelige for at undgå beskatning.

26-06-2014

Nyt om moms ved salg af IT

Der indføres omvendt betalingspligt af momsen ved af salg af visse let omsættelige IT-artikler, selvom der er tale om handel mellem danske virksomheder.

13-06-2014

Betydelige ændringer af virksomhedsordningen

Indgreb på vej mod utilsigtede muligheder i virksomhedsordningen

12-06-2014

Nyt om moms ved salg af elektroniske tjenesteydelser

Momsafregningen flyttes til EU forbrugernes hjemlande.

23-05-2014

Deadline for indsendelse af årsrapporter

Selskabers indsendelse af årsrapporter - nu med digital påmindelse

08-05-2014

Skat udsender automatisk nye forskudsopgørelser (autoforskud)

Hvis der ikke reageres på SKAT's autoforskud inden 14 dage, træder den automatisk i kraft.

02-05-2014

Er din årsopgørelse forkert?

Skat har opdaget fejl i systemets beregning af aktieavancer.

10-04-2014

Fradrag til iværksættere

Iværksættere kan få skat retur til opstartsfinansiering

18-03-2014

Betalingsfrist for selskabers a'contoskat

Husk betaling og evt. ændring af a'contoskat den 20. marts 2014

11-03-2014

Beskatning af fri tablet / Ipad

Skattemæssige konsekvenser for medarbejderne

28-02-2014

Skattefri efterlønspræmie - skjulte forhindringer

Vær opmærksom på konsekvenserne af for eksempel VEU-kurser

07-02-2014

Autorisation af revisor på tastselv-borger på SKAT.dk

Forlængelse af autorisation af Blicher

03-02-2014

Fremrykning af skattelettelser

Det blev ved finansaftalen besluttet at fremrykke tidligere vedtagne skattelettelser

29-01-2014

Håndværkerfradrag

SKAT oplyser, at der fra den 20. Februar 2014 kan ske indberetning af eventuelle håndværkerfradrag.

21-01-2014

Beskatning af fri telefon og internet 2014

Satsen ændrer sig i 2014

06-12-2013

Indbetaling af restskat for personer 2013

Hvordan bliver de nye rentesatser for personers restskat?

26-11-2013

Suspendering af ejendomsvurderinger

Er ejendomsvurderingen forkert, skal anmodning om en omvurdering til SKAT ske inden udgangen af 2013

18-11-2013

Iværksættertilbud - også i uge 47

Blicher tilbyder alle iværksættere 3 timers gratis rådgivning

14-11-2013

Julegaver til medarbejdere

Vi nærmer os jul og spørgsmålet om skattefrie julegaver er igen aktuelt

11-11-2013

Kantineordning

Hvis den ansatte spiser frokost her hver dag, kan det så trækkes fra i hans løn?

31-10-2013

Acontoskatterate og skattekontoen

Selskabets ledelse skal i denne tid være opmærksomme på mange nye tiltag og "administrative lettelser" fra SKAT og Erhvervsstyrelsen.

30-10-2013

Ændring af selskabsloven

Iværksætterselskaber og ændrede kapitalkrav fra og med 1. januar 2014

23-10-2013

Ændring af momsfrister

Den vedtagne ændring af momsloven medfører reelt en udvidet momskredit og berører de fleste små og mellemstore virksomheder.

21-10-2013

Ejendomsvurdering for dambrugsejendomme

Dambrugsejeren bør ud fra vores erfaringer særligt forholde sig kritisk til de offentlige ejendomsvurderinger

11-10-2013

Digital Post til virksomheder

Alle CVR-numre skal pr. 1. november have en digital postkasse

07-10-2013

Skattekontoen

Alle virksomheder har fået tildelt en skattekonto hos Skat

07-10-2013

Moms af tab på debitorer

Moms af tab på debitorer først kan reducere den udgående moms, når tabet er endeligt konstateret.

30-09-2013

Beskatning af fri bil eller motorcykel på vinterpause

Kan beskatning undgåes vinteren over?

17-09-2013

Fradrag for elafgift

Hvordan får virksomheden den korrekte refusion af elafgift m.v.

10-09-2013

Frist for momsrefusion

Husk, at fristen for refusion af moms betalt i EU-lande i 2012 udløber den 30. september 2013.

26-08-2013

Indbrud i virksomhedens netbank

Pas på virksomhedens netbank

23-08-2013

Kørsel i gulpladebiler

Kørsel i gulpladebiler med en tilladt totalvægt på højest 4 tons

15-08-2013

Arbejdsudleje

Bliver din virksomhed ramt af skatteindgrebet mod arbejdsudleje?

06-08-2013

Skattekonto

I løbet af august måned får alle virksomheder mv. en skattekonto hos SKAT

29-07-2013

Grænser for kontant betaling

Langt de fleste erhvervsdrivende virksomheder må nu ikke længere modtage kontante betalinger på over 50.000 kr.

07-06-2013

Iværksætter

- skal aktiviteterne etableres i en personlig virksomhed eller i et selskab?

06-06-2013

Selskabsskat versus personskat

Efter aftalen om af vækstplan DK er der nu udarbejdet lovforslag til sænkelse af selskabsskatten. Selskabsskatten forventes derfor gradvist sænket i kommende år fra 25 % til 22 %.

16-05-2013

Iværksætterselskaber

Et enstemmigt Folketing har netop åbnet op for en ny selskabsform - de såkaldte iværksætterselskaber. Selskabsformen indebærer, at bl.a. iværksættere kan stifte et selskab med en selskabskapital på 1 krone.

01-05-2013

BoligJobordningen - håndværkerfradrag

BoligJobordningen, også kaldet håndværkerfradraget, bliver genindført for 2013 og 2014.

19-04-2013

Digital momsindberetning bliver et krav

Med indberetningen af moms pr. 30. juni 2013 forsvinder papirløsningen

17-04-2013

Hvem kan med fordel vælge virksomhedsordning

Personligt erhvervsdrivende skal hvert år vurdere, om virksomhedsordning skal anvendes

12-04-2013

Kan omlægning af regnskabsår betale sig?

Sammenfaldet mellem kalenderår og regnskabsår er ikke et krav og kan være uhensigtsmæssigt for virksomheden.

05-04-2013

Skat og hjemmekontor / arbejdsværelse

Praksis for selvstændige erhvervsdrivendes fradrag for hjemmekontor vurderes at være særdeles restriktiv

22-03-2013

Moms ved EU-handel

Skærpede dokumentationskrav ved EU-handel og afhentningskøb

20-03-2013

Falske skatte mails

Advarsel mod falske skattemails

14-03-2013

Få tjek på dit befordringsfradrag

Kan man få fradrag for en hurtigere omvej?

01-03-2013

Regeringens vækstplan

Få et overblik over de skatte- og afgiftsmæssige ændringer

18-02-2013

Sælgerpantebrev og skattepligt som aktionærlån

Er der risiko for, at et lovligt ydet lån beskattes?

05-02-2013

Køb og salg af virksomheder

Blicher styrker rådgivningen ved køb og salg af virksomheder

25-01-2013

Forhøjelse af lønsumsafgiften

Fra og med 1. januar stiger lønsumsafgiften.

22-01-2013

Airconditionanlæg

Godtgørelse af energiafgifter vedrørende airconditionanlæg

04-01-2013

Dagsbevis til privat kørsel i gulpladebil

Der kan nu købes dagsbevis til privat kørsel i gulpladebil

19-12-2012

Indbetaling af restskat for personer

Skat har netop offentliggjort de nye rentesatser for personers restskat

14-12-2012

Nye regler for revision - en udvidet gennemgang

Fremadrettet kan revisionspligtige mindre virksomheder vælge en udvidet gennemgang i stedet for fuld revision.

30-11-2012

Nye regler for pensionsopsparing fra 2013

Ændringerne giver anledning til et tjek af dine pensionsordninger

22-11-2012

Kontant betaling eller digital betaling

Få fradrag for alle dine erhvervsmæssige betalinger.

12-11-2012

Skattefrie julegaver til medarbejdere

Vi nærmer os jul. Spørgsmålet om, hvad man skattefrit kan give sit personale, er igen aktuelt.

29-10-2012

Fradrag for iværksættere

Iværksættere kan få skat retur til opstartsfinansiering

15-10-2012

Firmanavn og CVR-Nummer på gulplade biler

Gulpladebiler skal påføres virksomhedens CVR-nummer på såvel bilens venstre som højre side.

10-10-2012

Nye regler for rejsegodtgørelse og rejsefradrag mv.

Rejsefradrag nedsættes, skærpelse ved udbetaling af skattefrie rejsegodtgørelser og indførsel af dagsbilletter til gulpladebiler

08-10-2012

Ophævelse af lempelsen for udstationerede medarbejdere (LL33A)

Udstationerede vil fremover som udgangspunkt alene opnå lempelse i den danske skat, hvis der er betalt skat i udlandet.

05-10-2012

Skat af bestyrelseshonorarer

Honorar for bestyrelsesarbejde anses normalt for vederlag for personligt arbejde.

25-09-2012

Beskatning af fri bolig

Nye regler fra 1. januar 2013

20-09-2012

Få skattepengene retur for dit underskud

Få udbetalt skatteværdien af et underskud, når underskuddet stammer fra forsøgs- og udviklingsomkostninger

14-09-2012

Skat på ulovlige aktionærlån

Ulovlige aktionærlån skal beskattes som løn eller udbytte!

06-09-2012

Iværksætterskat

Ophævelse skat ved selskabers salg af unoterede aktier - iværksætterskatten.

29-08-2012

Nyt om årsrapporter for selskaber

Bliv opdateret på de nye regler ved indsendelse af årsrapporter.

02-08-2012

Aftale om skattereform

Den indgåede aftale på skatteområdet omtalt i hovedtræk

31-07-2012

Skattefordel ved nyinvesteringer - forhøjet afskrivningsgrundlag

Virksomheder har nu mulighed for at afskrive på 115% af nyinvesteringer i driftsmidler

28-06-2012

Selvangivelsesfristen 2011 + 48 timer

Fristen er uændret - forsinkelse de første 48 timer straffes ikke.

19-06-2012

Nye bøder til virksomhederne!

Hvis der ikke rettidigt indberettes oplysninger til SKAT

19-06-2012

Ny praksis for moms på førstegangssalg af byggegrunde

Undtagelse fra momspligt af førstegangssalg af fast ejendom og byggegrunde

07-06-2012

Solcelleanlæg - Hold liv i din virksomhedsordning

Udskyd beskatningen af opsparede overskud

23-05-2012

Fristen for indsendelse af årsrapporter for 2011 udløber snart

Hvis selskabets regnskabsår udløb den 31. december 2011 skal Erhvervsstyrelsen således have modtaget årsrapporten senest den 31. maj 2012

11-05-2012

Lovforslag om indsats mod sort arbejde

Skattefrihed for familie- og vennetjenester mv.

11-05-2012

Beskatning af smartphones - iPhone, Android m.v.

Skattemæssige forhold vedr. smartphones fastlagt i bindende svar fra skatterådet.

03-05-2012

Begrænsning i modregning af fremførte underskud

Lovforslaget er fremsendt til 1. behandling i folketinget. Da forslaget kan få betydning for selskabers skatteplanlægning i kommende indkomstår, vil vi kort præsentere de foreslåede bestemmelser.

23-04-2012

Sundhedsforsikringer

De populære arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer blev skattepligtige fra og med den 1. januar 2012. Der er dog fortsat skattefrihed i enkelte tilfælde.

23-04-2012

Vejledning indberetning håndværkerfradrag til SKAT

Vejledning indberetning håndværkerfradrag til SKAT

28-03-2012

Entreprisekontrakt eller leje af arbejdskraft?

Det kan blive dyrt at indgå en entrepriseaftale med en udenlandsk virksomhed, hvis der reelt er tale om arbejdsudleje.

21-03-2012

Udspil om viden og erfaring i bestyrelser

Finanstilsynet har ud fra erfaringer fra den finansielle krise udarbejdet "udspil om viden og erfaring i bestyrelser".

09-03-2012

Formelle krav ved udbetaling af skattefri godtgørelse

Eksempel til beregning af skattefri kørselsgodtgørelse i regneark

08-03-2012

Solceller - FAQ

Solceller - typiske spørgsmål ?

02-03-2012

Nye regler på vej om servicefradrag for 2011 og 2012

SKAT oplyser, at reglerne for servicefradrag forventes lempet.

01-03-2012

Selvangivelser og Årsopgørelser

Kontakt din Blicher revisor ved spørgsmål til årsopgørelse og selvangivelse

28-02-2012

Sidste frist for servicefradraget?

Forskillige udmeldinger om sidste frist for servicefradraget har medført nogen forvirring.

24-02-2012

Moms af hotelovernatninger

Et bogføringstip fra Blicher erhvervsservice om reglerne for hotelmoms, der ikke er helt ligetil og kan medføre fejl i bogføringen

10-02-2012

Rammer du loftet for indbetaling på ratepensionen?

Overvej i tide konsekvenser af, at indbetalinger på ratepension overstiger ny bundgrænse.

27-01-2012

Opkrævning af acontoskat fra selskaber.

Ved at ansøge i tide kan det være muligt at få nedsat acontoskatten.

13-01-2012

Nye digtiale krav til virksomheder i 2012

Flere offentlige myndigheder stiller fremover krav om, at oplysninger fra virksomhederne skal indsendes digitalt

08-01-2012

Nye regler om fri telefon, bredbånd mv. fra 2012 ?

Ændrede regler for beskatning af fri telefon, bredbånd, bruttotrækordninger mv. - få et samlet overblik her

06-01-2012

Fejl i skatteopgørelse for selvstændige

Fejl i kapitalafkastsats kan have medført for høj skat til selvstændige i årene 2000 - 2010.

22-12-2011

Skærpelse af generationsskiftereglerne

Der må imødeses en skærpelse af begrænsninger ved generationsskifte til familie m.v. uden skat - pengetanksreglen.

22-12-2011

Servicefradrag

Der er nu åbnet op for indberetning af fradragsberettigede til håndværkere m.v.

21-12-2011

Generationsskifte

Der må imødeses en skærpelse af begrænsninger ved generationsskifte til familie m.v. uden skat - pengetanksreglen.

09-12-2011

Iværksætter - nyetableret

Som nyetableret virksomhed eller påtænker du at etablere virksomhed, er der et hav af spørgsmål, der hurtigt hober sig op...//

09-11-2011

Ny ansættelse Erhvevsservice

I Blichers Erhvervsservice afdelingen har vi ansat Sara Borg

28-10-2011

Beskatning af julegaver til medarbejdere

Beskatning af julegaver

25-10-2011

Solceller og skat

Solceller og skat

07-10-2011

Beskatning af bestyrelseshonorar

Honorar for bestyrelsesarbejde anses normalt for vederlag for personligt arbejde og skal beskattes som anden personlig lønindkomst...//

07-10-2011

Bedre mulighed for generationsskifte

Ny afgørelse giver bedre mulighed for generationsskifte

21-09-2011

Beskatning af privat brug af Ipad / tablets

Skatterådet har i en række bindende svar bekræftet, at en tablet / iPad omfattes af multimediebeskatningen...//

09-09-2011

Få tidligere fradrag for tab på tilgodehavender.

Få tidligere fradrag for tab på tilgodehavender

09-09-2011

Pas på fælderne i virksomhedsordningen!

Pas på fælderne i virksomhedsordningen!

29-08-2011

Finansiel uro giver mulighed for fast lav rente

Finansiel uro giver mulighed for fast lav rente

10-04-2011

Aktier og selvangivelse 2010

Ved udfyldelse af selvangivelsen for 2010 skal man være særlig opmærksom på aktierne

15-02-2011

Indskydergarantifonden

Artikel om dækning af indestående ved et pengeinstituts konkurs.