Formelle krav ved udbetaling af skattefri godtgørelse

09-03-2012

Formelle krav ved udbetaling af kørselsgodtgørelse

Udbetaling af godtgørelse til medarbejdere for kørsel i egen bil m.v. kan ske skattefrit. I praksis ses desværre lidt for ofte, at de formelle krav til udbetalingen af kørselsgodtgørelse ikke overholdes fuldt ud. I værste fald kan det resultere i, at SKAT anser godtgørelsen for skattepligtig for medarbejderen. Altså har medarbejderen selv en interesse i, at de formelle krav er på plads.

Kørslen skal være erhvervsmæssig og den skattefri udbetaling pr. km må ikke oversige udmeldte satser. Vedr. satser kan henvises til skattesatser og beløbsgrænser.

Herudover skal arbejdsgivere føre kontrol med:

  • kørslens erhvervsmæssige formål
  • dato for kørslen
  • kørslens mål - med eventuelle delmål
  • det faktiske antal erhvervsmæssigt kørte kilometer
  • beregningen af befordringsgodtgørelsen efter gældende satser
  • at kørslen er sket i medarbejderens eget køretøj

Oplysningerne skal om nødvendigt kunne dokumenteres overfor SKAT. Vi har som eksempel på dokumentationen udarbejdet en regnearksmodel, der kan hentes fra Blicher Support.

Blicher aktuelt er skrevet i generelle vendinger. Konkrete forhold vedr. skattefri kørselsgodtgørelse kan derfor alene afklares ved kontakt til en Blicher revisor.

Blicher aktuelt:

Carsten Ottosen Blicher

Carsten Ottosen,
co@blicher.dk
Direkte telefon 2523 3710