Forringelse af nuværende Aldersopsparing

30-06-2017

Regeringen har indgået aftale med Dansk Folkeparti om ændringer i reglerne for Aldersopsparing. Ændringerne er præsenteret som en forbedring af ordningen og en samtidig tilskyndelse til at blive længere på arbejdsmarkedet. De foreslåede ændringer indeholder imidlertid også en væsentlig forringelse af den nuværende Aldersopsparing. Tilsyneladende er hensigten, at der ikke må opspares større pensionsformuer, der ikke modregnes i de offentlige pensionstillæg mv.

Generelle regler
Indbetaling på Aldersopsparing kan ikke fradrages i indkomsten.Til gengæld er udbetaling herfra skatte- og afgiftsfri og det løbende afkast af midler placeret i Aldersopsparingen beskattes alene med pensionsafkastskat pt. 15,3 %. Udbetaling fra aldersopsparingen modregnes ikke i offentlige pensioner og ydelser.

Efter de nuværende regler kan der årligt indbetales kr. 29.600 (2017). Efter det nye forslag kan der alene indbetales kr. 5.000 årligt, dog kr. 50.000 de sidste 5 år før pensionering.

Aldersopsparing er helt fri for de samspilsproblemer, der kan ramme opsparing i ratepension og livrenter.

Eksempel
Hvis en i dag 40 årig person indbetaler maksimalt indtil folkepensionsalderen på 70,5 år svarer det til indbetalinger på i alt kr. 917.600 nutidskroner. Efter de foreslåede ændringer kan der i de første 26 år årligt indbetales kr. 5.000 og i de sidste 5 år kr. 50.000 årligt eller i alt kr. 380.000. Hertil kommer det løbende afkast som alt andet lige vil blive væsentlig mindre efter de foreslåede ændringer.

Vurdering af foreslåede ændringer
De foreslåede ændringer er begrundet i ønsket om tilskyndelse til at blive længere tid på arbejdsmarkedet ved at løse samspilsproblemet for mange pensionsopsparer sidst i arbejdslivet. Forhøjelsen af indbetalingsmulighederne på Aldersopsparing eventuelt ved en konvertering af en del af en arbejdsmarkedspension med løbende udbetaling kan ganske rigtig tilskynde hertil. Men samtidig at nedsætte indbetalingsmulighederne på Aldersopsparing generelt synes imidlertid at være en ulogisk sammenkædning. Dermed mister skatteyderne stort set det mest effektive værktøj til at undgå samspilsproblemerne. Yderligere må det forventes, at en stor del af de beskattede midler, der hidtil er blevet indskudt på Aldersopsparinger, fremover indskydes på pensionsordninger med løbende udbetaling med fradrag i den personlige indkomst og dermed reduktion af skattebetalingen her og nu.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher for en konkret rådgivning.

Blicher har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg. Klik her for kontakt til en Blicher revisor.

Blicher aktuelt:
Ole Ravn Callesen BlicherNyhedsbrev BLICHER REVISION RAADGIVNING
Ole Ravn Callesen
oc@blicher.dk
Direkte telefon 2523 3711