Fradrag for iværksættere

29-10-2012

Det er ikke usædvanligt, at iværksættere har en pæn lønindkomst frem til opstart af egen virksomhed. Den betalte skat kan i nogle tilfælde bruges til at finansiere opstarten. Der gives fradrag for indskud på både iværksætterkonto og etableringskonto og det er muligt at indskyde på begge konti på samme tid.

Indskuddet kan eksempelvis anvendes til at

  • købe maskiner og bygninger,
  • betale løn, leje af driftsmidler og husleje,
  • betale andre etableringsomkostninger som udgifter til markedsundersøgelser, forsøg, forskning, revisor og advokat eller
  • købe aktier eller anparter for at etablere virksomhed i selskabsform.*

* Udgifter til aktier og anparter kan ikke fradrages, men vil blive genbeskattet som personlig indkomst over en 10 årig periode.

For iværksættere der betaler topskat inden opstarten, er reglerne særligt relevante. Såfremt der flyttes indkomst ud af topskatten kan der ofte spares 15% i beskatning, hvilket svarer til topskat. Beløbet vil efterfølgende skulle beskattes afhængigt af indkomst som enten bundskat eller topskat. 

Det er ikke et krav, at der sker et faktisk indskud på iværksætter- eller etableringskontoen, hvis hele indskuddet hæves i perioden frem til 15. maj 2013.

Et indskud på iværksætter- eller etableringskonto behøver derfor ikke at belaste likviditeten - tværtimod vil skattebesparelsen give mere luft. 

Man skal som minimum indskyde kr. 5.000 og kan maksimalt indskyde 60 % af nettolønindtægten. Man kan dog altid indskyde optil kr. 250.000. Nettolønindtægt består af kontant løn minus eventuelt pensions- og arbejdsmarkedsbidrag. 

Nyheden er skrevet i generelle vendinger, og det kan derfor anbefales at kontakte Blicher for yderligere oplysninger. Blicher rådgiver iværksættere om en række af de spørgsmål, der opstår ved etableringen. Blicher giver de første 3 timers rådgivning til iværksættere uden beregning.

Blicher Aktuelt:
Anders Kloster Rasmussen Blicher
Anders Kloster Rasmussen
akr@blicher.dk
Direkte telefon 2523 3713