Hvordan udlodder selskaber ekstraordinært udbytte?

01-08-2017

Selskaber har mulighed for at udlodde udbytte i forbindelse med den årlige ordinære generalforsamling eller som ekstraordinært (acontoudbytte) på et andet tidspunkt af året.

Hos den personlige aktionær eller anpartshaver beskattes modtaget udbytte som aktieindkomst. Aktieindkomst beskattes med 27% årligt op til 51.700 kr. (2017) eller samlet 103.400 kr. (2017) for ægtefæller. Aktieindkomst herudover beskattes med 42%. Det kan således være fordelagtigt skattemæssigt set at udnytte muligheden for at modtage udbytte fra eget selskab op til progressionsgrænsen, hvis det ses som alternativ til løn over topskattegrænsen.

Udlodning af ekstraordinært udbytte kan således være relevant i tilfælde, hvor der ikke allerede er udloddet ordinært udbytte, hvor selskabet har opnået økonomisk fremgang siden regnskabsaflæggelsen, eller hvor der hos den personlige anpartshaver eller aktionær er opstået et behov for flere private midler.

For at et selskab kan foretage udlodning af ekstraordinært udbytte, skal visse krav overholdes.

Direktion eller bestyrelse skal være bemyndiget til at foretage udlodning af ekstraordinært udbytte. Bemyndigelsen kan eksempelvis gives i selskabets vedtægter eller af selskabets ordinære- eller ekstraordinære generalforsamling.

Der skal være tilstrækkelige frie midler i selskabet. Som udbytte kan alene udloddes selskabets frie midler fra egenkapitalen. Endvidere må der ikke udloddes mere, end hvad selskabets ledelse vurderer at være forsvarligt for selskabets finansielle situation.

Til brug for beslutningen om ekstraordinært udbytte skal der laves en mellembalance for perioden siden seneste årsrapport, der viser selskabets finansielle situation og de frie midler. Hvis selskabet er omfattet af revisionspligt, skal mellembalancen være gennemgået af selskabets revisor. Såfremt beslutningen om ekstraordinært udbytte sker inden 6 måneder efter balancedagen, kan ledelsen efter deres vurdering beslutte, at den seneste årsrapport er et tilstrækkeligt grundlag som alternativ til en mellembalance. I de første 6 måneder vil der således være små eller ingen omkostninger forbundet ved udlodningen.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher for en konkret rådgivning.

Blicher har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg. Klik her for kontakt til en Blicher revisor.

Blicher aktuelt:
Rolf Froelund Loegkaer BlicherNyhedsbrev BLICHER REVISION RAADGIVNING

Rolf Frølund Løgkær
rfl@blicher.dk
Direkte telefon 2523 3774