Nyt om ejerregistrering

23-05-2017

Selskaber skal fremover både registrere direkte (legale) ejere og reelle ejere. Reelle ejere er fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af en virksomhed.
De nye regler træder i kraft den 23. maj 2017, og alle selskaber skal registrere deres reelle ejer senest den 1. december 2017. Hvis der ikke sker indberetning, kan virksomheden blive idømt en bøde.

Baggrund
Registreringen af reelle ejere skal sikre, at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser og skaber øget gennemsigtighed i danske virksomheders ejerstruktur. Gennemsigtigheden skal medvirke til at hindre hvidvask og terrorfinansiering.

Hvem skal registrere reelle ejere
Selskaber omfattet af selskabsloven herunder A/S, ApS, IVS, P/S, K/S, I/S, A.M.B.A., europæiske selskaber, fonde og visse foreninger, finansielle virksomheder og investeringsforeninger.
Enkeltmandsvirksomheder, børsnoterede virksomheder, frivillige foreninger, andelsboligforeninger og filialer er ikke omfattet af reglerne om reelle ejere.

Tilstrækkelig andel
En tilstrækkelig ejerandel svarer som udgangspunkt til, at man ejer eller kontrollerer ca. 25 % af virksomheden. Dette er dog kun en indikation på et reelt ejerskab. Man kan også betragtes som reel ejer, hvis ejerandelen eller stemmerettighederne er under 25 %. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis man ejer 15 % af kapitalen, men samtidig har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.
Hvis virksomheden ikke har reelle ejere (10 personer ejer f. ex. hver 10%) eller hvis der ikke kan identificeres reelle ejere, skal den daglige ledelse registreres som reelle ejere i Erhvervsstyrelsens register.

Hvad skal registreres
Registreringen skal indeholde:
 - Navn
 - Adresse
 - Land/nationalitet
 - CPR-nummer eller tilsvarende identifikation for udenlandske ejere
 - For udenlandske ejere vedhæftes kopi af pas
 - Omfang af rettigheder og ejerandele
 - Startdato for det reelle ejerskab

Virksomhedens ledelse har ansvaret for at registrere oplysninger om selskabets reelle ejere og sørge for, at disse er opdateret. Registreringen kan dog godt uddelegeres til andre, eksempelvis en revisor eller en advokat. Oplysningerne registreres på Virk Indberet. Hos Blicher Revision & Rådgivning er vi klar til at yde den fornødne assistance.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher for en konkret rådgivning.

Blicher har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg. Klik her for kontakt til en Blicher revisor.

 

Blicher aktuelt:
Jan Heesgaard BlicherNyhedsbrev BLICHER REVISION RAADGIVNING
Jan Heesgaard
jh@blicher.dk
Direkte telefon 4011 5331