Kriseramt virksomhed

Det bedste er helt at undgå, at virksomheden bliver kriseramt. Risikostyring og tidlig registrering af krisetegn kan i et vist omfang styre virksomheden uden om kriser. Med finanskrise og andre udefra kommende begivenheder kan det dog være yderst vanskeligt at klare frisag. 

Er mine forretningsområder rentable?

Blicher medvirker ved et eftersyn af virksomhedens forretningsgrundlag, der kan indentificere urentable forretningsområder. Erfaringsmæssigt kan der være aktiviteter, der med fordel kan sælges eller skæres væk.

Er økonomirapporteringen i orden?

Blicher rådgiver om, hvordan virksomheden minimerer risikoen for, at forsinket eller ligefrem fejlagtig information fører til forkerte beslutninger. Ofte vil virksomhedens finansieringskilder rette et kritisk fokus på, om virksomhedens information er troværdig.

Hvordan opnår jeg den nødvendige finansiering?

Blicher rådgiver om mulighederne for at få frigjort pengebinding i f.eks. ejendom, maskiner, varelager og debitorer. På kort sigt er det helt nødvendigt, at virksomheden opnår positive pengestrømme. Blicher er herudover ofte sparringspartner ved drøftelser med banker m.v.

Kan Blicher hjælpe ved en rekonstruktion?

Blicher rådgiver om rekonstruktionsmodeller og konsekvenserne, herunder om mulig fremskaffelse af yderligere kapital eller salg af virksomheden. Endvidere kan Blicher yde assistance som regnskabskyndig i forbindelse med en egentligt rekonstruktion.

 

Kriseramt

Kontakt Blicher for yderligere oplysninger om kriseramte virksomheder

Aulum

Per Jensen

Per Jensen
partner, statsaut. revisor
Dir.tlf. 2523 3731
pj@blicher.dk
 

Herning

Carsten Ottosen

Carsten Ottosen
partner, statsaut. revisor
Dir.tlf. 2523 3710
co@blicher.dk
 

Silkeborg

Kim Rune Christensen

Kim Rune Christensen
partner, statsaut. revisor
Dir.tlf. 2523 3732
krc@blicher.dk