Blicher's Historie

Blicher Revision & Rådgivning er et af de ældste revisionsvirksomheder i det midtjyske område. Revisor Adolf Larsen valgte efter ansættelse som revisor i Århus at etablere sit eget revisionsfirma i Herning i slutningen af 1940'erne. I starten blev virksomheden drevet fra Vestergade  i Herning indtil midt i 1970'erne, hvor domicilet blev flyttet til Tingvej.

I 1977 købte statsaut. revisor C. Blicher-Retpen virksomheden, som i de følgende år ekspanderede kraftigt. Samme år blev Jan Heesgaard og Johannes Ruby ansat - og de indtrådte som medindehavere i 1985. Virksomhedens ekspansion medførte i 1985 en flytning til det nuværende domicil i Østergade, Herning.

Indehaverne af Revisionsfirmaet Blicher-Retpen & Adolf Larsen ApS, Herning og indehaveren af Revisionsfirmaet Jakob Lauridsen & Oscar Mortensen ApS, Ikast besluttede i 1985 i fællesskab at videreføre de 2 revisionsfirmaer under navnet Revisionsaktieselskabet Blicher-Retpen & Lauridsen. I 2008 tog virksomheden navneændring til det nuværende Blicher Revision & Rådgivning, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, og samme år blev virksomheden fusioneret med Revisionsfirmaet Bent Thomsen A/S, Silkeborg.

I 2011 blev der udvidet med en afdeling i Aulum efter overtagelse af aktiviteterne i Revisionsfirmaet Rasmussen & Sørensen I/S.

I 2015 blev medarbejderne i Ikast fyttet til afdelingerne i Herning og Silkeborg, for på den måde at samle medarbejderne på færre antal enheder, og dermed give kunderne en stærkere rådgivning.

Virksomheden har således i dag afdelinger i Aulum, Herning og Silkeborg.

Johannes Ruby er udtrådt af ejerkredsen i oktober 2013 for at nyde et aktivt otium.

Jan Heesgaard og Bent Thomsen fra de oprindelige virksomheder er forsat en del af ejerkredsen foruden Jan Hjorth og Carsten Ottosen, der indtrådte som medindehavere i henholdsvis 1996 og 2004.

 

tom trappe

Aulum

Per Jensen

Per Jensen
partner, statsaut. revisor
Dir.tlf. 2523 3731
pj@blicher.dk
 

Herning

Jan Heesgaard

Jan Heesgaard
partner, statsaut. revisor
Dir.tlf. 4011 5331
jh@blicher.dk
 

Silkeborg

Bent Thomsen

Bent Thomsen
partner, reg. revisor
Dir.tlf. 2523 3770
bt@blicher.dk