Revision og årsregnskab

Revision og regnskabsudarbejdelse er kerneydelser for Blicher. Troværdig information er ikke kun et krav fra offentlige myndigheder. Troværdige tal er særdeles vigtige for virksomheden selv:

  • ledelsen undgår så vidt muligt, at der træffes forkerte beslutninger på et fejlagtigt regnskab.
  • revision kan forebygge besvigelse.
  • assistance medvirker til opfyldelse af krav fra myndighederne.
  • troværdig information er nødvendig for, at virksomheden kan opretholde kreditter og kreditforsikring.

Yderligere kan revision og regnskabsmæssig assistance være grundlaget for en værdiskabende rådgivning om skat, risikostyring og omkostningsbesparelser m.v.

Det er naturligt, at ledelsen ønsker at optimere omkostningen til revisor. I sidste instans afhænger prisen imidlertid af kvaliteten af virksomhedens regnskabsmateriale. Desto bedre og mere fyldestgørende materiale revisor kan få fra virksomheden - jo hurtigere og billigere bliver revision og regnskabsudarbejdelsen.  

tom trappe

Blicher support

Relevante artikler og nyheder vedrørende revision og årsregnskab:

Kontakt Blicher for et tilbud på revision eller årsregnskab.

Aulum

Per Jensen

Per Jensen
partner, statsaut. revisor
Dir.tlf. 2523 3731
pj@blicher.dk
 

Herning

Carsten Ottosen

Carsten Ottosen
partner, statsaut. revisor
Dir.tlf. 2523 3710
co@blicher.dk
 

Silkeborg

Bent Thomsen

Bent Thomsen
partner, reg. revisor
Dir.tlf. 2523 3770
bt@blicher.dk