Skat og moms

Skatte- og momsrådgivningen fra Blicher har 2 overordnede formål:

1.  Virksomhed og indehaver skal ikke betale for meget i skat og moms.

Beskatningen i Danmark er høj nok i forvejen. Blicher anser det for helt legitimt, at virksomheden bedst muligt varetager sin konkurrenceevne, herunder minimere betalingen af skatter og afgifter.

2.  Virksomheden og indehaverne rådgives til at overholde myndighedskrav - når de er berettigede.

Grundholdningen er, at overholdelse af berettigede myndighedskrav dels er en nødvendighed, dels er med til at sikre virksomhedens overlevelse på længere sigt. Omvendt oplever vi, at myndighedernes krav ikke nødvendigvis er berettigede. Blicher fungerer som kundens repræsentant overfor myndigheder, med det klare mål at sikre virksomheden bedst mulige vilkår.

Blicher rådgiver om langt hovedparten af de forhold virksomheder kommer ud for f.eks.

  • skattefri virksomhedsomdannelse.
  • skattefrie spaltninger og fusioner m.v.
  • virksomhedsordningen for selvstændige erhvervsdrivende.
  • selskabsbeskatning.
  • aktieavance og kursgevinstbeskatning.
  • personbeskatning.
  • ejendomsavance.
  • udfyldelse af selvangivelser for personligt erhvervsdrivende og selskaber.
  • særlige moms forhold herunder moms af investeringsgoder, grunde m.v.
  • repræsentation over for administrative myndigheder.
tom trappe

Kontakt Blicher om skat og moms

Aulum

Per Jensen

Per Jensen
partner, statsaut. revisor
Dir.tlf. 2523 3731
pj@blicher.dk
 

Herning

Jan Heesgaard

Jan Heesgaard
partner, statsaut. revisor
Dir.tlf. 4011 5331
jh@blicher.dk
 

Silkeborg

Bent Thomsen

Bent Thomsen
partner, reg. revisor
Dir.tlf. 2523 3770
bt@blicher.dk