Satser og beløbsgrænser

  År 2016 År 2017
Aftrapningsgrænse for "grøn check" 379.900 kr. 388.200 kr.
Aftrapningsgrænse for supplerende "grøn check" - børn 392.567 kr. 397.866 kr.
Aldersopsparing/aldersforsikring/supplerende engangssum 28.900 kr. 29.600 kr.
Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.
Bagatelgrænse for visse personalegoder 5.800 kr. 5.900 kr.
Beskatning af aktieindkomst under / over progressionsgrænsen (udbytteskat) 27 / 42 pct. 27 / 42 pct.
Beskæftigelsesfradrag 8,30 pct. 8,75 pct.
Befordringsfradrag hjem-arbejde:    
- de første 24 km Intet fradrag Intet fradrag
- 25 - 120 km 1,99 kr./km 1,93 kr./km
- over 120 km 1,00 kr./km 0,97 kr./km
- visse udkantskommuner, over 120 km 1,99 kr./km 1,93 kr./km
- indtægtsgrænse for gradvist ekstra befordringsfradrag 310.400 kr. 316.200 kr.
BoligJobordningen, maksimalt fradrag 18.000 kr. 18.000 kr.*
Bundfradrag for topskat (efter AM-bidrag er trukket fra indkomst) 467.300 kr. 479.600 kr.
Bundfradrag for udligningsskat 379.900 kr. 388.200 kr.
Maksimum for overførsel af bundfradrag for udligningsskat fra ægtefælle 126.700 kr. 129.500 kr.
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag 5.800 kr. 5.900 kr.
Bundskat 9,08 pct. 10,08 pct.
Ejendomsværdiskat (af ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.) 1 pct. 1 pct.
Ejendomsværdiskat (af ejendomsværdi over 3.040.000 kr.) 3 pct. 3 pct.
Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse:    
- kørsel indtil 20.000 km/år 3,63 kr./km 3,53 kr./km
- kørsel ud over 20.000 km/år 1,99 kr./km 1,93 kr./km
Fagligt kontingent (højst) 6.000 kr. 6.000 kr.
Fradrag for småfornødenheder 119,25 kr. 121,75 kr.
Grænse for lav/høj aktieindkomst (progressionsgrænsen) 50.600 kr. 51.700 kr.
Kapitalafkastsats 1 pct. 1 pct.
Loft over rejsefradrag (fradrag for kost og logi på rejse) 26.200 kr. 26.800 kr.
Logisats 205 kr. 209 kr.
Maksimalt beskæftigelsesfradrag 28.000 kr. 30.000 kr.
Maksimalt tillæg beskæftigelsesfradrag, enlige forsørgere 18.800 kr. 19.800 kr.
Maksimumsgrænse for afgiftsfrie gaver til nærtbeslægtede 61.500 kr. 62.900 kr.
Maksimumsgrænse for afgiftsfrie gaver til svigerbørn 21.500 kr. 22.000 kr.
Maksimalt fradrag for gaver til velgørende foreninger mv. (§ 8A) 15.200 kr. 15.600 kr.
Maksimumsfradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter 52.400 kr. 53.500 kr.
Nedslag for negativ kapitalindkomst 5 pct. 6 pct.
Personfradrag (fyldt 18 år) 44.000 kr. 45.000 kr.
Personfradrag (under 18 år) 33.000 kr. 33.800 kr.
Rejsegodtgørelsessats 477 kr. 487 kr.
- Tillæg til rejsegodtgørelsessats (visse lande) 149 kr. 152 kr.
Rentekorrektionssats 4 pct. 3 pct.
Skatteloft (personlig indkomst) 51,95 pct. 51,95 pct.
Skatteloft (kapitalindkomst) 42 pct. 42 pct.
Skattepligtigt beløb vedr. fri telefon 2.700 kr. 2.700 kr.
Sundhedsbidrag 3 pct. 2 pct.
Topskat 15 pct. 15 pct.
Udligningsskat af store pensionsudbetalinger 4 pct. 3 pct.
Værdi af fri bil 25 / 20 pct. 25 / 20 pct.

 

* Håndværkerfradrag 12.000 kr. / servicefradrag 6.000 kr.

Satser er opdateret pr. 22. december 2016.
(kapitalafkast- og rentekorrektionssatserne er opdateret pr. 15. september 2017)

 Kilde: SKAT.dk og skm.dk.

Aulum

Per Jensen

Per Jensen
partner, statsaut. revisor
Dir.tlf. 2523 3731
pje@blicher.dk
 

Herning

Carsten Ottosen

Carsten Ottosen
partner, statsaut. revisor
Dir.tlf. 2523 3710
co@blicher.dk
 

Silkeborg

Bent Thomsen

Bent Thomsen
partner, reg. revisor
Dir.tlf. 2523 3770
bt@blicher.dk