Vækst virksomhed

Virksomheder i vækst oplever, at organisation, forretningsgange og finansiering  ikke kan følge med i virksomhedens udvikling. Blicher yder sparring med fokus på, at positiv vækst ikke kvæler virksomheden.

Er likviditeten tilstrækkelig til vækst?

Blicher rådgiver om, hvordan finansieringsbehovet minimeres eller sikres ved de nødvendige kreditfaciliteter. Virksomheder i vækst kan opleve en presset likviditet på grund af investeringer og pengebinding i debitorer, varelagre m.v .

Skal jeg købe konkurrenten?

Blicher rådgiver om overvejelse ved virksomhedskøb herunder afsøgning af markedet, værdiansættelse af købsemner, due dilligence og anden kvalitetssikring af købet samt struktur ved gennemførelsen af købet.

Er virksomhedens forretningsgange betryggende?

Blicher rådgiver om, hvordan organisationen, forretningsgange og risikostyring kan følge med væksten med fokus på, at væksten ikke sættes over styr på grund af mangelfuld intern styring.

Er kapitalen tilstrækkelig til fortsat vækst?

Blicher rådgiver om virksomhedens muligheder for fremskaffelse af kapital, når indtjeningen ikke slår til. Der er ikke noget overraskende i, at virksomhedens indtjening og stigende egenkapital er forsinket i forhold til væksten.

Vækst

Blicher support

Få yderligere inspiration fra denne folder:

 Vaekstfolder

Kontakt Blicher for at høre mere om vækstvirksomheder

Aulum

Per Jensen

Per Jensen
partner, statsaut. revisor
Dir.tlf. 2523 3731
pj@blicher.dk
 

Herning

Carsten Ottosen

Carsten Ottosen
partner, statsaut. revisor
Dir.tlf. 2523 3710
co@blicher.dk
 

Silkeborg

Kim Rune Christensen

Kim Rune Christensen
partner, statsaut. revisor
Dir.tlf. 2523 3732
krc@blicher.dk