Partnere / Statsautoriserede revisorer

Herning

Carsten Ottosen
partner, statsaut. revisor
2523 3710
E-Mail: co@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Herning / Aulum

Per Jensen
partner, statsaut. revisor
2523 3731
E-Mail: pj@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Herning

Jan Heesgaard
partner, statsaut. revisor
4011 5331
E-Mail: jh@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Aulum

Svend Bohnsen
partner, reg. revisor
2523 3763
E-Mail: sbo@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Silkeborg

Jan Hjorth
partner, statsaut. revisor
2523 3740
E-Mail: hj@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Silkeborg

Karsten Gatten Vestergaard
statsaut. revisor
2523 3770
E-Mail: kgv@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Silkeborg

Kim Rune Christensen
partner, statsaut. revisor
2523 3732
E-Mail: krc@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Revisorer

Herning

Amanda Bakmann Jørgensen
revisor, HD
2523 3724
E-Mail: abj@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Silkeborg

Dorthe Kaa
revisor
2523 3772
E-Mail: dk@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Aulum

Jonna Kragh
revisor, HD
2523 3746
E-Mail: jk@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Aulum

Lisbeth Simonsen
revisor
2523 3764
E-Mail: ls@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Herning

Ole Ravn Callesen
revisor
2523 3711
E-Mail: oc@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Herning

Srishankar Vincent
revisor, HD
2523 3712
E-Mail: sv@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Silkeborg

Anders Just
revisorelev
2523 3779
E-Mail: aj@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Herning

Jeppe Kongensholm
revisor, cand. merc. aud.
2523 3799
E-Mail: jko@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Silkeborg

Kristian Krøjgaard
revisor, cand. merc. aud.
2523 3745
E-Mail: kk@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Silkeborg

Maiken Damgaard
revisor, HD
2523 3744
E-Mail: md@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Herning

Oliver Therkelsen
revisorelev
2523 3714
E-Mail: ot@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Silkeborg

Steffen Thomsen
revisor, HD
2523 3773
E-Mail: st@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

SIlkeborg

Annette Bækgård
revisor
2523 3743
E-Mail: abc@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Herning

Johanna Fagraklett
revisor, cand. merc. aud.
2523 3713
E-Mail: jf@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Silkeborg

Lars Kallesøe
revisor, HD
2523 3778
E-Mail: lk@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Silkeborg

Michael Pedersen
revisor
2523 3777
E-Mail: mp@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Silkeborg

Rolf Frølund Løgkær
revisor, HD
2523 3774
E-Mail: rfl@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Silkeborg

Stine Fosgerau Laursen
revisor, HD
2523 3776
E-Mail: sfl@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Herning

Bendy Stockmal Ulrichsen
revisor, HD
2523 3721
E-Mail: bsu@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Herning

Jonas Langhoff
revisor, cand. merc. aud.
2523 3722
E-Mail: jl@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Herning

Lasse Lundgaard Juul Kristensen
revisor, HD
2523 3723
E-Mail: llk@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Aulum

Nicklas Vinther Pedersen
revisorelev
2523 3766
E-Mail: nvp@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Silkeborg

Ruth Flensborg Hansen
revisor
2523 3742
E-Mail: rh@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Aulum

Thomas Olesen
revisor, HD
2523 3765
E-Mail: to@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Aulum

Vibeke Snogdal
revisor
2523 3762
E-Mail: vs@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Erhvervsservice og administration

Silkeborg

Bente Ørberg Nielsen
erhvervsservice
2523 3703
E-Mail: bn@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Herning

Tina Dalager
erhvervsservice
2523 3734
E-Mail: td@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Herning

Camilla Louise Pedersen
erhvervsservice
2523 3704
E-Mail: clp@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Aulum

Tove Kærgaard
erhvervsservice
2523 3761
E-Mail: tk@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Herning

Charlotte Aagaard Juel
erhvervsservice
2523 3700
E-Mail: caj@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Silkeborg

Nanna Husted Strömnes
sekretariat
2523 3771
E-Mail: nhs@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Herning

Sine Andsbjerg Jensen
erhvervsservice
2523 3702
E-Mail: jaj@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Herning

Lene Vesterbæk
bogholder
2523 3701
E-Mail: lv@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail