Effektiv administration

På forkant med din administration
– så du får mere tid til din virksomhed

Vi har stor erfaring med rådgivning om effektiv administration og effektive forretningsgange.

Blichers engagerede medarbejdere tilbyder at lette de administrative byrder i din hverdag. Lad f.eks. Blicher Erhvervsservice stå for lønudbetalinger, bogføring, moms og andre opgaver, som “stjæler” din tid.

I samarbejde med dig sammensætter vi en individuel løsning, hvor arbejdsfordelingen mellem os og dig aftales.

Endvidere hjælper vi med at finde det bedste økonomisystem, der passer til dit behov – læs mere her.


Kontakt Blicher for at høre mere om hvordan vi kan lette dine administrative byrder

Herning

Sine Andsbjerg Jensen
erhvervsservice
2523 3702
E-Mail: jaj@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Silkeborg

Michael Pedersen
revisor
2523 3777
E-Mail: mp@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Aulum

Tove Kærgaard
erhvervsservice
2523 3761
E-Mail: tk@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail