Skattemæssige satser og beløbsgrænser for 2018 og 2019

 

Personlig indkomst

År 2018År 2019
Skatteloft (personlig indkomst)52,02%52,02%
Bundskat11,13%12,16%
Topskat15,00%15,00%
Bundfradrag for topskat (efter AM-bidrag er fratrukket indkomst)498.900 kr.513.400 kr.
Sundhedsbidrag1,00%0,00%
Arbejdsmarkedsbidrag8,00%8,00%
Personfradrag (fyldt 18 år)46.000 kr.47.000 kr.
Personfradrag (under 18 år)34.500 kr.35.300 kr.
Skattepligtigt beløb vedrørende fri telefon2.800 kr.2.800 kr.
Aftrapningsgrænse for “grøn check”397.000 kr.405.700 kr.
Maksimalt fradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter54.700 kr.55.900 kr.

Kapitalindkomst

Skatteloft (kapitalindkomst)42,00%42,00%
Nedslag for negativ kapitalindkomst7,00%8,00%
Beskatning af aktieindkomst (under/over progressionsgrænsen)27,00/42,00%27,00/42,00%
Progressionsgrænse for aktieindkomst52.900 kr.54.000 kr.

Ligningsmæssige fradrag

Befordringsfradrag (hjem-arbejde):
– de første 24 kmIntet fradragIntet fradrag
– 25 – 120 km1,94 kr./km1,98 kr./km
– over 120 km0,97 kr./km0,99 kr./km
– visse udkantskommuner, over 120 km1,94 kr./km1,98 kr./km
Indtægtsgrænse for tillæg til befordringsfradrag322.100 kr.328.100 kr.
Beskæftigelses- og jobfradrag:
Beskæftigelsesfradrag, maksimalt34.300 kr.37.200 kr.
Beskæftigelsesfradrag, procent9,50%10,10%
Tillæg til beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, maksimalt21.200 kr.22.400 kr.
Tillæg til beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, procent6,00%6,25%
Jobfradrag, maksimalt1.400 kr.2.100 kr.
Jobfradrag, procent2,50%3,75%
Jobfradrag, bundgrænse for beregning187.500 kr.191.600 kr.
Fradrag for indbetalinger til fradragsberettigede pensioner:
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension, maksimalt14.000 kr.15.730 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension, procent20,00%22,00%
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til folkepension, maksimalt5.600 kr.5.720 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til folkepension, procent8,00%8,00%
BoligJobordningen:
Servicefradrag, maksimalt6.000 kr.6.100 kr.
Håndværkerfradrag, maksimalt12.000 kr.12.200 kr.
Andre ligningsmæssige fradrag:
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag6.100 kr.6.200 kr.
Bagatelgrænse for visse personalegoder6.100 kr.6.200 kr.
Maksimalt fradrag for fagligt kontigent6.000 kr.6.000 kr.
Maksimalt fradrag for gaver til velgørende foreninger m.v. (§ 8A)15.900 kr.16.300 kr.
Bundfradrag for fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale8.000 kr.8.000 kr.
Rejsegodtgørelsessats, pr. døgn498 kr.509 kr.
– tillæg til rejsegodtgørelsessats, pr. døgn (visse lande)156 kr.159 kr.
Fradrag for småfornødenheder, pr. døgn (25 % af rejsegodtgørelsessatsen)124,50 kr.127,25 kr.
Logisats, pr. døgn214 kr.219 kr.
Loft over rejsefradrag (maksimalt fradrag for kost og logi på rejse)27.400 kr.28.000 kr.

Øvrige satser og beløbsgrænser

Gaveafgift:
Bundfradrag for afgiftsfrie gaver til børn og nærtbeslægtede64.300 kr.65.700 kr.
Bundfradrag for afgiftsfrie gaver til svigerbørn22.500 kr.23.000 kr.
Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse:
Erhvervsmæssig kørsel indtil 20.000 km/år3,54 kr./km3,56 kr./km
Erhvervsmæssig kørsel over 20.000 km/år1,94 kr./km1,98 kr./km
Beregning af fri bil:
Mindste beregningsgrundlag160.000 kr.160.000 kr.
Beregningsgrundlag af værdi indtil 300.000 kr.25,00%25,00%
Beregningsgrundlag af værdi over 300.000 kr.20,00%20,00%
Ejendomsværdiskat m.v.:
Ejendomsværdiskat af ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.1,00%1,00%
Ejendomsværdiskat af ejendomsværdi over 3.040.000 kr.3,00%3,00%
Kapitalafkast- og rentekorrektionssats:
Kapitalafkastsats0,00%0,00%
Rentekorrektionssats3,00%3,00%

Satserne er opdateret pr. 12. december 2018.
Kilde: SKAT.dk og skm.dk

Hos Blicher Revision har vi desuden samlet en række værktøjer og vejledninger, som frit kan downloades