Skattemæssige satser og beløbsgrænser for 2020 og 2021

Personlig indkomst

År 2020År 2021
Skatteloft (personlig indkomst)52,06%52,06%
Bundskat12,11%12,11%
Topskat15,00%15,00%
Bundfradrag for topskat (efter AM-bidrag er fratrukket indkomst)531.000 kr.544.800 kr.
Arbejdsmarkedsbidrag8,00%8,00%
Personfradrag (fyldt 18 år)46.500 kr.46.700 kr.
Personfradrag (under 18 år)36.100 kr.36.900 kr.
Skattepligtigt beløb vedrørende fri telefon2.900 kr.3.000 kr.*
Aftrapningsgrænse for “grøn check”414.700 kr.424.700 kr.
Maksimalt fradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter57.200 kr.58.500 kr.

Kapitalindkomst

Skatteloft (kapitalindkomst)42,00%42,00%
Nedslag for negativ kapitalindkomst8,00%8,00%
Beskatning af aktieindkomst (under/over progressionsgrænsen)27,00/42,00%27,00/42,00%
Progressionsgrænse for aktieindkomst55.300 kr.56.500 kr.

Ligningsmæssige fradrag

Befordringsfradrag (hjem-arbejde):
– de første 24 kmIntet fradragIntet fradrag
– 25 – 120 km1,96 kr./km1,96 kr./km
– over 120 km0,99 kr./km0,98 kr./km
– visse udkantskommuner, over 120 km1,96 kr./km1,96 kr./km
Indtægtsgrænse for tillæg til befordringsfradrag284.300 kr.290.800 kr.
Beskæftigelses- og jobfradrag:
Beskæftigelsesfradrag, maksimalt39.400 kr.40.600 kr.
Beskæftigelsesfradrag, procent10,50%10,60%
Tillæg til beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, maksimalt22.900 kr.23.400 kr.
Tillæg til beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, procent6,25%6,25%
Jobfradrag, maksimalt2.600 kr.2.600 kr.
Jobfradrag, procent4,50%4,50%
Jobfradrag, bundgrænse for beregning195.800 kr.200.300 kr.
Fradrag for indbetalinger til fradragsberettigede pensioner:
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension, maksimalt23.392 kr.23.904 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension, procent32,00%32,00%
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til folkepension, maksimalt8.772 kr.8.964 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til folkepension, procent12,00%12,00%
BoligJobordningen:
Servicefradrag, maksimalt6.200 kr.25.000 kr.*
Håndværkerfradrag, maksimalt12.500 kr.25.000 kr.*
Andre ligningsmæssige fradrag:
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag6.300 kr.6.500 kr.
Bagatelgrænse for visse personalegoder6.300 kr.6.500 kr.
Maksimalt fradrag for fagligt kontigent6.000 kr.6.000 kr.
Maksimalt fradrag for gaver til velgørende foreninger m.v. (§ 8A)16.600 kr.17.000 kr.
Bundfradrag for fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale8.000 kr.8.000 kr.
Rejsegodtgørelsessats, pr. døgn521 kr.532 kr.
– tillæg til rejsegodtgørelsessats, pr. døgn (visse lande)163 kr.166 kr.
Fradrag for småfornødenheder, pr. døgn (25 % af rejsegodtgørelsessatsen)130,25 kr.133 kr.
Logisats, pr. døgn223 kr.228 kr.
Loft over rejsefradrag (maksimalt fradrag for kost og logi på rejse)28.600 kr.29.300 kr.

Øvrige satser og beløbsgrænser

Gaveafgift:
Bundfradrag for afgiftsfrie gaver til børn og nærtbeslægtede67.100 kr.68.700 kr.
Bundfradrag for afgiftsfrie gaver til svigerbørn23.500 kr.24.000 kr.
Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse:
Erhvervsmæssig kørsel indtil 20.000 km/år3,52 kr./km3,44 kr./km
Erhvervsmæssig kørsel over 20.000 km/år1,96 kr./km1,90 kr./km
Beregning af fri bil:
Mindste beregningsgrundlag160.000 kr.160.000 kr.
Beregningsgrundlag af værdi indtil 300.000 kr.25,00%25,00%
Beregningsgrundlag af værdi over 300.000 kr.20,00%20,00%
Ejendomsværdiskat m.v.:
Ejendomsværdiskat af ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.1,00%0,92%
Ejendomsværdiskat af ejendomsværdi over 3.040.000 kr.3,00%3,00%
Kapitalafkast- og rentekorrektionssats:
Kapitalafkastsats0,00%0,00%
Rentekorrektionssats3,00%3,00%

* Ifølge Finansloven 2021.
Satserne er opdateret pr. 23. december 2020.
Kilde: SKAT.dk og skm.dk

Hos Blicher Revision har vi desuden samlet en række værktøjer og vejledninger, som frit kan downloades