Skattemæssige satser og beløbsgrænser for 2019 og 2020

Personlig indkomst

År 2019År 2020
Skatteloft (personlig indkomst)52,05%52,06%
Bundskat12,13%12,14%
Topskat15,00%15,00%
Bundfradrag for topskat (efter AM-bidrag er fratrukket indkomst)513.400 kr.531.000 kr.
Arbejdsmarkedsbidrag8,00%8,00%
Personfradrag (fyldt 18 år)46.200 kr.46.500 kr.
Personfradrag (under 18 år)35.300 kr.36.100 kr.
Skattepligtigt beløb vedrørende fri telefon2.800 kr.2.900 kr.*
Aftrapningsgrænse for “grøn check”405.700 kr.414.700 kr.
Maksimalt fradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter55.900 kr.57.200 kr.

Kapitalindkomst

Skatteloft (kapitalindkomst)42,00%42,00%
Nedslag for negativ kapitalindkomst8,00%8,00%
Beskatning af aktieindkomst (under/over progressionsgrænsen)27,00/42,00%27,00/42,00%
Progressionsgrænse for aktieindkomst54.000 kr.55.300 kr.

Ligningsmæssige fradrag

Befordringsfradrag (hjem-arbejde):
– de første 24 kmIntet fradragIntet fradrag
– 25 – 120 km1,98 kr./km1,96 kr./km
– over 120 km0,99 kr./km0,98 kr./km
– visse udkantskommuner, over 120 km1,98 kr./km1,96 kr./km
Indtægtsgrænse for tillæg til befordringsfradrag328.100 kr.334.300 kr.
Beskæftigelses- og jobfradrag:
Beskæftigelsesfradrag, maksimalt37.200 kr.39.400 kr.
Beskæftigelsesfradrag, procent10,10%10,50%
Tillæg til beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, maksimalt22.400 kr.22.900 kr.
Tillæg til beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, procent6,25%6,25%
Jobfradrag, maksimalt2.100 kr.2.600 kr.
Jobfradrag, procent3,75%4,50%
Jobfradrag, bundgrænse for beregning191.600 kr.195.800 kr.
Fradrag for indbetalinger til fradragsberettigede pensioner:
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension, maksimalt15.730 kr.23.392 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension, procent22,00%32,00%
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til folkepension, maksimalt5.720 kr.8.772 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til folkepension, procent8,00%12,00%
BoligJobordningen:
Servicefradrag, maksimalt6.100 kr.6.200 kr.
Håndværkerfradrag, maksimalt12.200 kr.12.500 kr.
Andre ligningsmæssige fradrag:
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag6.200 kr.6.300 kr.
Bagatelgrænse for visse personalegoder6.200 kr.6.300 kr.
Maksimalt fradrag for fagligt kontigent6.000 kr.6.000 kr.
Maksimalt fradrag for gaver til velgørende foreninger m.v. (§ 8A)16.300 kr.16.600 kr.
Bundfradrag for fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale8.000 kr.8.000 kr.
Rejsegodtgørelsessats, pr. døgn509 kr.521 kr.
– tillæg til rejsegodtgørelsessats, pr. døgn (visse lande)159 kr.163 kr.
Fradrag for småfornødenheder, pr. døgn (25 % af rejsegodtgørelsessatsen)127,25 kr.130,25 kr.
Logisats, pr. døgn219 kr.223 kr.
Loft over rejsefradrag (maksimalt fradrag for kost og logi på rejse)28.000 kr.28.600 kr.

Øvrige satser og beløbsgrænser

Gaveafgift:
Bundfradrag for afgiftsfrie gaver til børn og nærtbeslægtede65.700 kr.67.100 kr.
Bundfradrag for afgiftsfrie gaver til svigerbørn23.000 kr.23.500 kr.
Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse:
Erhvervsmæssig kørsel indtil 20.000 km/år3,56 kr./km3,52 kr./km
Erhvervsmæssig kørsel over 20.000 km/år1,98 kr./km1,96 kr./km
Beregning af fri bil:
Mindste beregningsgrundlag160.000 kr.160.000 kr.
Beregningsgrundlag af værdi indtil 300.000 kr.25,00%25,00%
Beregningsgrundlag af værdi over 300.000 kr.20,00%20,00%
Ejendomsværdiskat m.v.:
Ejendomsværdiskat af ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.1,00%1,00%
Ejendomsværdiskat af ejendomsværdi over 3.040.000 kr.3,00%3,00%
Kapitalafkast- og rentekorrektionssats:
Kapitalafkastsats0,00%0,00%
Rentekorrektionssats3,00%3,00%

* Ifølge lovforslag.
Satserne er opdateret pr. 10. december 2019.
Kilde: SKAT.dk og skm.dk

Hos Blicher Revision har vi desuden samlet en række værktøjer og vejledninger, som frit kan downloades