Blicher aktuelt

Firmanavn og CVR-nummer på gulpladebiler

Folketinget vedtog i juni 2012 en række lovændringer, der har til formål at dæmme op for sort arbejde. En af disse ændringer betyder, at fra og med den 1. januar 2013 er det et krav, at vare- og lastvogne med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er registreret til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse, skal være forsynet med virksomhedens navn eller logo samt CVR-nummer.

Beskatning af fri bolig

Stiller arbejdsgiveren en helårsbolig til rådighed for en medarbejder, er værdien heraf skattepligtig. Der er fra 1. januar 2013 kommet nye regler for beskatning heraf.