Blicher aktuelt

Beskatning af fri bolig

Stiller arbejdsgiveren en helårsbolig til rådighed for en medarbejder, er værdien heraf skattepligtig. Der er fra 1. januar 2013 kommet nye regler for beskatning heraf.