Blicher aktuelt

Væsentlige stramninger i virksomhedsordningen

Formålet med ændringerne er at forhindre en utilsigtet anvendelse af virksomhedsordningen. Lovændringen skal forhindre, at selvstændige kan indskyde privat gæld i virksomhedsordningen, med henblik på at betale afdrag herpå med lavt beskattede midler.