Blicher aktuelt

Ejendomsvurdering for dambrugsejendomme

Dambrugsejeren bør, ud fra vores erfaringer, særligt forholde sig kritisk til de offentlige ejendomsvurderinger, som samtidig er grundlag for opkrævning af ikke uvæsentlige skattebeløb i form af ejendomsskat og ejendomsværdiskat

Moms af tab på debitorer

Spørgsmålet om, hvorvidt der er fradragsret for moms af tab på debitorer og i givet fald hvornår, er eksempelvis relevant for kreditorerne i konkursramte selskaber.

Fradrag for elafgift

De fleste momsregistrede virksomheder kan få refunderet en andel af elafgiften vedr. virksomhedens processer herunder f.eks. IT, maskiner og belysning.

Arbejdsudleje

Det er ikke længere noget særsyn, at danske virksomheder får løst arbejdsopgaver af udenlandske leverandører, selvom arbejdsopgaven udføres i Danmark. Indkøbet af arbejdsopgaver fra udenlandske leverandører kan skattemæssigt have ret uheldige konsekvenser for virksomheden.

Grænser for kontant betaling

Gældende fra 1. juli 2013 er der sket en opstramning af hvidvaskloven. Langt de fleste erhvervsdrivende virksomheder må nu ikke længere modtage kontante betalinger på over 50.000 kr.

Iværksætterselskaber

Et enstemmigt Folketing har netop åbnet op for en ny selskabsform – de såkaldte iværksætterselskaber. Selskabsformen indebærer, at bl.a. iværksættere kan stifte et selskab med en selskabskapital på 1 krone.

Boligjobordningen – håndværkerfradrag

BoligJobordningen, også kaldet håndværkerfradraget, bliver genindført for 2013 og 2014. Endvidere sker der en udvidelse af ordningen, idet sommer- og fritidshuse også er omfattet af ordningen for udgifter, der afholdes fra og med den 22. april 2013.