Blicher aktuelt

Kantineordning

Hvordan bliver medarbejderen beskattet af en kantineordning? Det afhænger af om medarbejderen selv betaler for ordningen, eller om virksomheden gør det.

Ejendomsvurdering for dambrugsejendomme

Dambrugsejeren bør, ud fra vores erfaringer, særligt forholde sig kritisk til de offentlige ejendomsvurderinger, som samtidig er grundlag for opkrævning af ikke uvæsentlige skattebeløb i form af ejendomsskat og ejendomsværdiskat

Moms af tab på debitorer

Spørgsmålet om, hvorvidt der er fradragsret for moms af tab på debitorer og i givet fald hvornår, er eksempelvis relevant for kreditorerne i konkursramte selskaber.

Fradrag for elafgift

De fleste momsregistrede virksomheder kan få refunderet en andel af elafgiften vedr. virksomhedens processer herunder f.eks. IT, maskiner og belysning.