Økonomiske støtteordninger vedrørende COVID-19

COVID-19 har betydet en helt ny virkelighed for virksomhederne med nye udfordringer og ny lovgivning mv.

Hos Blicher er vi klar til at besvare dine spørgsmål og hjælpe dig med drøftelser af nedenstående økonomiske støtteordninger.

Overbliks-artikler vedrørende COVID-19:

Seneste nyt:

Økonomiske hjælpepakker

Lønkompensation

Der er løber i øjeblikket ordninger rettet mod virksomheder berørt af tvangslukning eller andre restriktioner og fra 9/12 en generel ordning:

  • Fra 30/8 2020 – 5/11 2020, hvis virksomheden er omfattet af forbud mod at holde åbent og ikke har nogen omsætning fra salg af varer og tjenesteydelser på virksomhedens CVR-nummer
  • Fra 6/11 2020 – 31/12 2020, hvis virksomheden eller en underliggende produktionsenhed (p-enhed) er omfattet af forbud mod at holde åbent og ikke har nogen omsætning fra salg af varer og tjenesteydelser i virksomheden eller p-enheden.
  • Den generelle ordning om lønkompensation genindføres fra og med 9/12 2020 til  17/1 2021

Gælder ved hjemsendelse af mindst 30% af de ansatte eller mindst 50 skal sendes hjem.
Virksomheder med 1 ansat er også omfattet.
De hjemsendte skal have fuld løn – men må ikke arbejde i hjemsendelsesperioden.
Godtgørelse, 75%-90% af lønnen, dog maks. kr. 30.000 i godtgørelse.

Frist for ansøgning: afhængig af ordning

Kompensation til selvstændige

Der er løber i øjeblikket ordninger rettet mod virksomheder berørt af tvangslukning eller andre restriktioner og fra 9/12 en generel ordning:

Omsætningsnedgang skal være minimum 30% som følge af Corona.
Godtgørelse som udgangspunkt 90% af omsætningstabet, dog max 23.000 pr. måned.
Virksomheder, der er midlertidigt tvangslukkede, kan blive kompenseret 100%.
Gælder selvstændige med max 25. ansatte.
Særlig ordning for freelancere og kunstnere
(B-indkomstmodtagere uden CVR-nr.)

Frist for ansøgning: afhængig af ordning

Kompensation for faste udgifter

Der er løber i øjeblikket ordninger rettet mod virksomheder berørt af tvangslukning eller andre restriktioner og fra 9/12 en generel ordning:

Omsætningsfaldet skal være på mere end 30%, som følge af coronavirus.
Tvangslukkede virksomheder kan få 100% dækning.
Kompensation ydes for faste udgifter, f.eks. husleje, forsikring, renter, leasing.
De faste udgifter skal mindst udgøre kr. 12.500 for en 3 måneders periode.

Der skal sendes en revisorpåtegnet opgørelse over de faste udgifter for de foregående 3 måneder. Kravet gælder dog ikke, hvis der søges efter “light-ordningen”, der dog alene omfatter “stedbundne omkostninger”.

Frist for ansøgning: afhængig af ordning


Har du øvrige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

Herning

Carsten Ottosen
partner, statsaut. revisor
2523 3710
E-Mail: co@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Silkeborg

Kim Rune Christensen
partner, statsaut. revisor
2523 3732
E-Mail: krc@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Aulum

Svend Bohnsen
partner, reg. revisor
2523 3763
E-Mail: sbo@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail