Økonomiske støtteordninger vedrørende COVID-19

COVID-19 har betydet en helt ny virkelighed for virksomhederne med nye udfordringer og ny lovgivning mv.

Hos Blicher er vi klar til at besvare dine spørgsmål og hjælpe dig med drøftelser af nedenstående økonomiske støtteordninger.

Overbliks-artikler vedrørende COVID-19:

Hjælpeværktøjer til beregning af kompensationer:

Senest nyt:

Midlertidig lønkompensation: Det maksimale støtteniveau øges til 30.000 kr. pr. måned.

Den nye aftale betyder, at det maksimale støtteniveau for både funktionærer og ikke-funktionærer hæves fra hhv. 23.000 og 26.000 til 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

 

Økonomiske hjælpepakker

Lønkompensation

Mindst 30% af de ansatte eller mindst 50 skal sendes hjem.
Virksomheder med 1 ansat er også omfattet.
De ansatte skal have fuld løn.
Den ansatte skal afgive 5 dage – enten som ferie, uden løn eller afspadsering.
Godtgørelse, 75% af lønnen, dog maks. kr. 30.000 i godtgørelse.

Åben for ansøgning: Ja

Læs mere

Kompensation til selvstændige

Omsætningsnedgang skal være minimum 30% som følge af Corona.
Godtgørelse 75% af omsætningstabet, dog max 23.000 pr. måned.
Gælder 3 måneder, fra 9. marts til 8. juni.
Gælder selvstændige med max 10. ansatte.
Særlig ordning for freelancere og kunstnere
(B-indkomstmodtagere uden CVR-nr.)

Åben for ansøgning: Nej

Beregningsværktøj: Hent det her

Læs mere

Kompensation for faste udgifter

Gælder 3 måneder, fra 9. marts til 9. juni.
Omsætningsfaldet skal være på mere end 40%, som følge af coronavirus.
Kompensation ydes for kontrakts faste udgifter, f.eks. husleje, renter, leasing.
De faste udgifter skal mindst udgøre kr. 25.000 for de 3 måneder.
Målt på nedgang i omsætning ydes:
Kompensation på 25% ved nedgang på 40-60%
Kompensation på 50% ved nedgang på 60-80%
Kompensation på 80% ved nedgang på 80-100%

Virksomheder som regeringen har udstedt midlertidigt forbud mod at drive virksomhed vil blive kompenseret 100%.

Der skal sendes en revisorpåtegnet opgørelse over de faste udgifter for de foregående 3 måneder.

Åben for ansøgning: Nej

Beregningsværktøj: Hent det her

Læs mere

Likviditetsordninger

Udskydelse af betalingsfristen for A-skat

Små og mellemstore virksomheder:
Betalingsfristen 11/5, 10/6 og 10/7 rykkes 4 måneder til 10/9, 12/10 og 10/11 2020.
Store virksomheder:
Betalingsfristen 30/4, 29/5 og 30/6 rykkes 4 måneder til 10/9, 12/10 og 10/11 2020.

Læs mere

Udskydelse af betalingsfristen for B-skat

B-skat for april og maj måned 2020 udskydes til juni og december 2020.
Dvs. der skal ikke betales b-skat i april og maj 2020

Læs mere

Udskydelse af betalingsfristen for moms

Månedsmoms: betalinsfristen for marts, april og maj udskydes med 30 dage. (hver)
Kvartalsmoms: 1. kvartal 2020 skal indberettes og betales sammen med 2. kvartal 2020.
Hvalårlig moms: 1. halvår 2020 skal indberettes og betales sammen med 2. halvår 2020.

Læs mere

Andre ordninger

Skattekonto

Der kan midlertidig indsættes op til 10 mio på skattekontoen, fra 25. marts – 30. november 2020.
Man skal forhøje beløbsgrænsen på tast-selv.

Arbejdsgiverrefusion/ sygedagpenge

Ret til refusion for løn eller sygedagpenge fra 1. fraværsdag som følge af fravær p.g.a. Corona.

Ordninger i øvrigt (ikke fuldstændig)

Udover tidligere omtalte ordninger er der gennemført en række andre tiltag, hvoraf kan nævnes:

  • Garantiordninger for virksomheders lån – administreres af banker.
  • Lempelse af kapitalkrav for banker.
  • Bedre mulighed for arbejdsdeling
  • Kompensation til arrangører af større aflyste arrangementer.

Har du øvrige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

Herning

Carsten Ottosen
partner, statsaut. revisor
2523 3710
E-Mail: co@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Silkeborg

Kim Rune Christensen
partner, statsaut. revisor
2523 3732
E-Mail: krc@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Aulum

Svend Bohnsen
partner, reg. revisor
2523 3763
E-Mail: sbo@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail