Økonomiske støtteordninger vedrørende COVID-19

COVID-19 har betydet en helt ny virkelighed for virksomhederne med nye udfordringer og ny lovgivning mv.

Hos Blicher er vi klar til at besvare dine spørgsmål og hjælpe dig med drøftelser af nedenstående økonomiske støtteordninger.

Overbliks-artikler vedrørende COVID-19:

Seneste nyt:
  • Fristen for ansøgning om kompensation for faste omkostninger er rykket til 30. september 2020.
  • Lønkompensationsperioden forlænget til 29. august 2020.
  • Kompensation for nedgang i omsætningen forlænget til 8. august 2020.
  • Mulighed for frivillig indbetaling af kompensations beløb.

Økonomiske hjælpepakker

Lønkompensation

Mindst 30% af de ansatte eller mindst 50 skal sendes hjem.
Gælder perioden fra 9. marts til 29. august. Yderligere forlængelse muligt for tvangslukkede virksomheder.
Virksomheder med 1 ansat er også omfattet.
De ansatte skal have fuld løn.
Den ansatte skal afgive 5 dage – enten som ferie, uden løn eller afspadsering.
Godtgørelse, 75%-90% af lønnen, dog maks. kr. 30.000 i godtgørelse.

Frist for ansøgning: 20. september 2020

Læs mere

Kompensation til selvstændige

Omsætningsnedgang skal være minimum 30% som følge af Corona.
Godtgørelse 90% af omsætningstabet, dog max 23.000 pr. måned.
Virksomheder, der er midlertidigt tvangslukkede, kan blive kompenseret 100%.
Gælder 5 måneder, fra 9. marts til 8. august.
Gælder selvstændige med max 25. ansatte.
Særlig ordning for freelancere og kunstnere
(B-indkomstmodtagere uden CVR-nr.)

Frist for ansøgning: 31. august 2020 for perioden 9. marts til 8. juli 2020 henholdsvis 30. september 2020 for perioden 9. juli til 8. august.

Læs mere

Kompensation for faste udgifter

Gælder 4 måneder, fra 9. marts til 8. juli.
Herefter målrettet ordning for tvangslukkede virksomheder m.v.
Omsætningsfaldet skal være på mere end 35%, som følge af coronavirus.
Kompensation ydes for faste udgifter, f.eks. husleje, forsikring, renter, leasing.
De faste udgifter skal mindst udgøre kr. 12.500 for en 3 måneders periode.
Målt på nedgang i omsætning ydes:
Kompensation på 25% ved nedgang på 35-60%
Kompensation på 50% ved nedgang på 60-80%
Kompensation på 80% ved nedgang på 80-100%

Virksomheder, der er midlertidigt tvangslukkede, kan blive kompenseret 100%.

Der skal sendes en revisorpåtegnet opgørelse over de faste udgifter for de foregående 3 måneder.

Frist for ansøgning: 30. september 2020 (for den almindelige kompensationsordning)

Læs mere

Likviditetsordninger

Udskydelse af betalingsfristen for A-skat

Små og mellemstore virksomheder:
Betalingsfristen 11/5, 10/6 og 10/7 rykkes 4 måneder til 10/9, 12/10 og 10/11 2020.
Store virksomheder:
Betalingsfristen 30/4, 29/5 og 30/6 rykkes 4 måneder til 10/9, 12/10 og 10/11 2020.

Læs mere

Udskydelse af betalingsfristen for B-skat

B-skat for april og maj måned 2020 udskydes til juni og december 2020.
Dvs. der skal ikke betales b-skat i april og maj 2020

Læs mere

Udskydelse af betalingsfristen for moms

Månedsmoms: betalinsfristen for marts, april og maj udskydes med 30 dage. (hver)
Kvartalsmoms: 1. kvartal 2020 skal indberettes og betales sammen med 2. kvartal 2020.
Hvalårlig moms: 1. halvår 2020 skal indberettes og betales sammen med 2. halvår 2020.

Læs mere

Andre ordninger

Skattekonto

Der kan midlertidig indsættes op til 10 mio på skattekontoen, fra 25. marts – 30. november 2020.
Man skal forhøje beløbsgrænsen på tast-selv.

Arbejdsgiverrefusion/ sygedagpenge

Ret til refusion for løn eller sygedagpenge fra 1. fraværsdag som følge af fravær p.g.a. Corona.

Ordninger i øvrigt (ikke fuldstændig)

Udover tidligere omtalte ordninger er der gennemført en række andre tiltag, hvoraf kan nævnes:

  • Garantiordninger for virksomheders lån – administreres af banker.
  • Lempelse af kapitalkrav for banker.
  • Bedre mulighed for arbejdsdeling
  • Kompensation til arrangører af større aflyste arrangementer.

Har du øvrige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

Herning

Carsten Ottosen
partner, statsaut. revisor
2523 3710
E-Mail: co@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Silkeborg

Kim Rune Christensen
partner, statsaut. revisor
2523 3732
E-Mail: krc@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Aulum

Svend Bohnsen
partner, reg. revisor
2523 3763
E-Mail: sbo@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail