Regler for betaling og forrentning af selskabsskat

Rentesatserne for indkomståret 2017 i aconto skattesystemet for selskabsskat er offentliggjort den 13. november 2017

  • Tillæg for restskat, som betales 20/11 2018, udgør 3,1%
  • Godtgørelse af overskydende skat udgør 0,1%
  • Procenttillæg ved frivillig indbetaling af aconto skat den 20. marts 2017 udgør 0,0 %
  • Ingen procentfradrag ved frivillig indbetaling af restskat den 20. november 2017
  • Tillæg ved frivillig indbetaling (3. aconto skatterate) i perioden 21. november 2017 – 1. februar 2018 andrager 0,6%
  • Renterne og procenttillæggene er ikke skattemæssigt fradragsberettiget

Hvorvidt det kan betale sig at foretage frivillig indbetaling af aconto skat, afhænger af selskabets lånerente samt dets likviditetsmæssige stilling. Restskattetillægget på 3,1% svarer til en rente før skat på ca. 4,0%.

Selskaber med god likviditet, som betaler renter af bankindestående, vil som hovedregel have stor fordel i at indbetale frivillig restskat.

Læs også om rentesatserne for restskat og overskydende skat for personer her.

Herning

Jan Heesgaard
partner, statsaut. revisor
4011 5331
E-Mail: jh@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Blicher aktuelt

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev her!