Informationer om COVID-19

Vi følger regeringens anbefalinger om at udvise ansvarlighed og støtter op om deres plan for Danmark, men vi fortsætter business as usual.

Vi har besluttet, at fysiske møder i videst muligt omfang skal begrænses. Som alternativ hertil foreslår vi telefon- eller videomøder (FaceTime eller Skype mv.). Som alternativ til fysisk underskrift foreslår vi digital underskrift via personlig NemID (Penneo).

Medarbejderne er på arbejde enten på kontorerne eller også arbejder de hjemmefra. De kan uændret kontaktes pr. telefon eller mail.