Kompensation for nedgang i omsætning og for faste udgifter.

Ajourført 27/3 2020:

Ordninger er under behandling i finansudvalget og forventes besluttet i skrivende stund. Virksomhederne kan benytte flere kompensationsordninger – men ikke få kompensation for den samme udgift 2 gange.

De 3 midlertidige kompensationsordninger:

1. Kompensation for virksomhedernes faste udgifter
Virksomhedernes faste kontraktlige omkostninger dækkes helt eller delvist ved en stor nedgang i omsætningen som følge af COVID-19.

De p.t. foreliggende principper for kompensationsordningen for faste udgifter:

  1. Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation – dog ikke offentlige virksomheder eller virksomheder/selvejende institutioner, hvor mere en 50% af driftsudgifterne er dækket af offentlige tilskud.
  2. Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen herhjemme (mere end 40 pct.)
  3. Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct.-  dog med 100%, hvis virksomheden er lukket med forbud. Se beregningsmodel på hjemmesiden.
  4. Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt.
  5. Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage.
  6. Der skal minimum være tale om 25.000 kr. i faste udgifter.
  7. Kompensationen kan ikke overstige den forventede omsætningsnedgang.

Efter seneste udmelding skal der indhentes en revisorerklæring forud for ansøgningen om kompensation af faste udgifter, der skal vedhæftes ansøgningen. Blicher Revision & Rådgivning er gerne behjælpelig hermed, når nærmere oplysninger foreligger om indhold og krav.

2. Kompensationsordning for selvstændige
Regeringen foreslår en slags ”lønkompensation” til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning.

Omsætningen skal mindst være på 10.000 kr. pr. måned.

Kapitalejere i selskaber er ligeledes omfattet af ordningen, hvis de i øvrigt opfylder kravene. Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte.

Kompensationen fra staten er 75 pct. af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned svarende til satserne i lønkompensationsordningen for funktionærer. Kompensationen kan udgøre op til 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.

Den selvstændige eller lille erhvervsdrivende kan højest få kompensation i tre måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni.

3. Kompensationsordning for personer herunder free lancere uden CVR-nr.
Der etableres en tilsvarende ordning til honorarmodtagere, der ikke har et CVR-nr. B-indkomsten skal mindst have været kr. 10.000 de seneste 12 måneder op til den 1. marts. Der dækkes 75% af B-indkomsten, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Tilbagebetaling ved høj personlig indkomst.
For meget betalt kompensation som følge af f.eks. mindre nedgang i omsætningen eller færre faste omkostninger må forventes, at skulle tilbagebetales med rente.

Kompensationer for både nedgang i omsætning og B-indkomst skal tilbagebetales, hvis personlig indkomst i regnskabsåret 2020 overstiger 800.000 kr. 

Herning

Carsten Ottosen
partner, statsaut. revisor
2523 3710
E-Mail: co@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Blicher aktuelt

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev her!