Lønkompensation ved hjemsendelse af medarbejdere

Ajourført 31. marts 2020:

Der blev indgået 3 partsaftale om midlertidig lønkompensation til virksomheder for de medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende – i stedet for at afskedige som følge af corona-virus.

Hjemsendelsen skal omfatte minimum 30 % af medarbejderne – eller mere end 50 ansatte. Antal ansatte opgøres som udgangspunkt ud fra oplysningerne i CVR registeret. Beregnes ud fra antal og ikke årsværk, som ellers anføres i årsrapporter. Virksomheder med 1 ansat kan derfor godt blive omfattet af ordningen. Ved hjemsendelse af denne ene medarbejder vil 100% af medarbejderstaben være berørt.

Medarbejderne skal hjemsendes med fuld løn. Dog skal medarbejderen afgive 5 feriedage, afspadsering eller 5 dage uden løn. Omvendt må medarbejderen ikke arbejde i hele perioden. Virksomheden forpligter sig til ikke afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i perioden. 

Hvilken periode kan der kompenseres for?
Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 8. juni 2020, og virksomhederne kan således maksimalt være omfattet af ordningen i 3 måneder. Medarbejderne, der søges kompensation for, skal være ansat den 9. marts 2020.

Hvor stor er lønkompensationen?
For funktionærer udgør kompensationen 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

For timelønnede/ikke funktionærer udgør kompensationen 90 %, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder. Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation.

Det er klarlagt, at der kan søges for elever.

Andre tilskud vil reducere lønkompensationen ud fra princippet om, at der kun gives et tilskud til samme lønkrone.

Der kan ikke søges for ejerledere og “egentlige” direktører. Virksomheder med max. 10 ansatte kan evt.  få kompensation for nedgang i omsætningen til dækning af denne del af lønsummen.

Hvornår og hvordan kan der ansøges
Aftalen er vedtaget. Der er åbnet for ansøgninger på www.virk.dk, hvor ordningen søges digitalt.

Det synes at være en relativ smidig ansøgningsproces – og hurtig udbetaling forventes. Omvendt kan der ligeledes forventes en efterfølgende kontrolproces med f.eks. krav om erklæring fra revisor.

Der kan henvises www.virksomhedsguiden.dk for nærmere information.

Herning

Carsten Ottosen
partner, statsaut. revisor
2523 3710
E-Mail: co@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Blicher aktuelt

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev her!