Blichers historie

Blicher Revision & Rådgivning er en af de ældste revisionsvirksomheder i det midtjyske område. Historien går tilbage til slutningen af 1940’erne hvor revisor Adolf Larsen valgte at etablere sit eget revisionsfirma i Herning. Dengang og indtil 1970’erne blev virksomheden drevet fra Vestergade i Herning, og da pladsen blev for trang flyttede firmaet til Tingvej. I 1977 købte statsaut. revisor C. Blicher-Retpen virksomheden, og de følgende år var revisionsvirksomheden inde i en stor vækst. En stadig ekspansion medførte i 1985 at lokalerne på Tingvej blev udskiftet til den nuværende afdeling i Østergade, Herning.

Indehaverne af Revisionsfirmaet Blicher-Retpen & Adolf Larsen ApS, Herning og indehaveren af Revisionsfirmaet Jakob Lauridsen & Oscar Mortensen ApS, Ikast besluttede i 1985 i fællesskab at videreføre de to revisionsfirmaer under navnet Revisionsaktieselskabet Blicher-Retpen & Lauridsen. I 2008 tog virksomheden endnu en navneændring til det nuværende Blicher Revision & Rådgivning, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Samme år blev virksomheden fusioneret med Revisionsfirmaet Bent Thomsen A/S i Søndergade, Silkeborg, der samtidig tog navneændring til Blicher Revision & Rådgivning, Silkeborg.

2011 blev der udvidet med en afdeling i Aulum efter overtagelse af aktiviteterne i Revisionsfirmaet Rasmussen & Sørensen I/S. Ved en fusion i 2017 blev NV-Revision, Aulum ligeledes en del af Blicher Revision & Rådgivning Aulum.

Blicher Revision & Rådgivning, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har i dag afdelinger i Aulum, Herning og Silkeborg og rådgiver et bredt udsnit af det danske erhvervsliv.


For yderligere information om Blicher

Herning

Jan Heesgaard
partner, statsaut. revisor
4011 5331
E-Mail: jh@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Silkeborg

Jan Hjorth
partner, statsaut. revisor
2523 3740
E-Mail: hj@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Aulum

Per Jensen
partner, statsaut. revisor
2523 3731
E-Mail: pje@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail