Tjek indberetning af indefrosne feriepenge

Husk at kontrollere indberetningen af feriepenge, inden fristen udløber den 31. december 2020.

Alle arbejdsgivere skal indberette feriepenge for overgangsåret mellem den gamle og den nye ferielov for ansatte, der er omfattet af ferieloven. Det gælder både for funktionærer og timelønnede.

I starten af 2021 får de ansatte besked om, hvad der er indberettet.

Hvem skal ikke indberette indefrosne feriepenge
De fleste direktører er ikke omfattet af ferieloven, hvorfor der ikke skal ske indfrysning af deres feriepenge. Hvorvidt en direktør anses som lønmodtager, der er omfattet af indfrysningsreglerne, må bero på en konkret vurdering. Hvis direktøren har bestemmende indflydelse eller er anmeldt som direktør i Erhvervsstyrelsen, er han som hovedregel ikke lønmodtager.

Feriefridage og ferietillæg på 1% eller derover
Hvis en lønmodtager har ret til feriefridage eller ferietillæg på 1 % eller derover, skal disse beløb ikke indfryses i den nye feriefond, men skal udbetales som hidtil.

Tjek jeres indberetninger
Indberetningerne kan tjekkes på: www.virk.dk/tjek-feriemidler.

Det skal I gøre

  • Tjek om indberetningerne for overgangsperioden 1/9 2019 – 31/8 2020 er korrekte. Hvis indberetningerne er korrekte, skal I ikke foretage jer yderligere.
  • Forkerte indberetninger skal rettes via eIndkomst. Husk at der ikke optjenes feriepenge af løn udbetalt under afholdt ferie.
  • Hvis feriepengene endnu ikke er indberettet, skal det gøres via jeres lønsystem eller via eIndkomst

Herning

Jan Heesgaard
partner, statsaut. revisor
4011 5331
E-Mail: jh@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Blicher aktuelt

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev her!