Fradragsnet for

Skatte- og momsmæssig behandling ved repræsentation, reklame og personaleudgifter

Overordnet kan den skattemæssige fradragsret for nedenstående udgiftstyper opsummeres således:

Udgiftstype Skattemæssig fradragsret Hjemmel
Personaleudgift 100 % Statsskattelovens § 6 skt. 1, litra a
Reklame 100 % Ligningsloven § 8, stk. 1
Repræsentation 25 % Ligningsloven § 8, stk. 4
Tobak 0 % Ligningsloven § 8 T
Skatte- og momsmæssig behandling ved repræsentation, reklame og personaleudgifter

Noter

 1. Forholdsmæssig fordeling – fuldt fradrag for den del, som vedrører personalet.
 2. Kun ved strengt erhvervsmæssig karakter. Omfatter også ledsager.
 3. Kun overnatning på hotel, vandrehjem m.v. Evt. mulighed for fradrag for momsbelagt bustransport.
  Der er 100 % momsfradrag for hotelovernatninger. Der er kun fradrag for udgifter til selve overnatningen og ikke restaurationsbesøg. Det er derfor vigtigt at hotelregninger, der både omfatter bespisning og overnatning, er behørigt specificeret. Momsen af “pakkeregninger”, der dækker hele opholdet(både bespisning og overnatning) med ét beløb, vil der efter SKATs praksis ikke være nogen fradragsret.
  Ved opdelte regninger er der fradrag for 25 % af momsen på udgifter til bespisning.
  Udenlandsk moms skal tilbagesøges via SKAT – momsrefusion.
 4. Fuldt fradrag efter en konkret vurdering, hvis der er reklameværdi.
 5. Fuldt fradrag for moms på mad til ansatte, når virksomhedens behov gør det nødvendigt, at arbejdsgiveren sørger for bespisning, ellers er der ingen fradrag.
 6. Ikke udtømmende liste over tilfælde hvor der ikke er fradragsret, jf. SKATs styresignal (SKM2010.622.SKAT):
  – Daglig bespisning af medarbejdere
  – Gratis frugt, kaffe, te m.v., som står til rådighed for medarbejdere
  – Sociale arrangementer(personalefester, julefrokost o. lign.)
  – Markering af medarbejderes fødselsdage, jubilæer m.v.
  – Generalforsamlinger
 7. Fuldt fradrag for mad til forretningsforbindelser under møder m.v. i virksomhedens lokaler, når måltiderne serveres med henblik på formål af strengt erhvervsmæssig karakter, jf. SKM2010.622.SKAT.
 8. Ikke udtømmende liste over tilfælde hvor der er fradragsret, jf. SKATs styresignal (SKM2010.622.SKAT):
  – Møder med forretningsforbindelser
  – Bestyrelsesmøder i virksomhedens lokaler
  – Interne møder i virksomheden med fagligt indhold, herunder også temadage
  – Interne kursusaktiviteter
 9. Hvis sponsorbidraget indeholder betaling for andre ydelser end reklame, skal der ske en moms- og skattemæssig opdeling af de sekundære ydelser og kun den del, der kan henføres til reklamedelen, gives der fradrag for.
 10. Der er ikke fradrag for udgifter til tobaksvarer som personaleudgift, led i repræsentation eller reklame.

 

Oversigten er vejledende og er ikke konkret rådgivning.