Om Blicher Revision & Rådgivning

Vi er et uafhængigt og ejerledet revisionsfirma med kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg. Vi er 39 medarbejdere. De 6 heraf er statsautoriserede revisorer, mens 7 andre har uddannelsen som registrerede revisorer.

Blicher Revision & Rådgivning er et statsautoriseret revisionsaktieselskab. Vi er medlem af FSR – godkendte revisorer. Vi er således omfattet af lovpligtig kvalitetskontrol og obligatorisk efteruddannelse. Vi har stort fokus på at fastholde et godt, fagligt miljø og giver vore medarbejdere en spændende arbejdsplads fuld af udfordringer og muligheder.

Vores speciale er den type virksomhed, der er mest udbredt i Danmark – mindre og mellemstore virksomheder. Vi er hverken for store til de mindre virksomheder eller for små til de større virksomheder. Vores kunder kan forvente, at vi kender og interesserer os for deres virksomhed – og vores mål er at anvende dette til at være på forkant med værdiskabende rådgivning.

Geografisk har vi kunder i hele Danmark. De fleste af vores kunder er dog beliggende i Midtjylland i kommunerne Herning, Ikast-Brande, Silkeborg, Århus, Holstebro og Ringkøbing-Skjern.

Fordelen ved selv at være en ejerledet virksomhed er, at vi kender de udfordringer, som vore kunder står over for – såvel i dagligdagen som på længere sigt. Vores mission er ikke kun at lave talgymnastik – men at skabe større enkelhed i en bureaukratisk verden, der ellers kan være uoverskuelig nok.

Internationalt samarbejde
Vi er medlem af Kreston Danmark, som er et fagligt samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. Kreston samarbejdet omfatter endvidere Kreston International, der giver os og vores kunder adgang til “lokal” revision og rådgivning i mere end 125 lande. Du kan læse mere om vores internationale samarbejdspartner her.


For yderligere information om Blicher

Herning

Jan Heesgaard
partner, statsaut. revisor
4011 5331
E-Mail: jh@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Silkeborg

Jan Hjorth
partner, statsaut. revisor
2523 3740
E-Mail: hj@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Aulum

Per Jensen
partner, statsaut. revisor
2523 3731
E-Mail: pje@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail