Cookies & databehandling

Persondata- & cookiepolitik

1. PERSONDATAPOLITIK

1.1 Dataansvarlig

Blicher Revision & Rådgivning er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når vi leverer ydelser til dig.

1.2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen er at kunne indgå aftaler med og levere ydelser til dig.

1.2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig og Blicher Revision & Rådgivning.

Efter ydelsen er leveret, er behandlingen almindeligvis nødvendig for, at Blicher Revision & Rådgivning kan forfølge en legitim interesse, herunder at et eventuelt retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Derudover vil behandlingen være en forpligtelse, Blicher Revision & Rådgivning er pålagt efter og bogføringsloven.

1.3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til i nogle tilfælde samarbejdsparter.

1.3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine kontaktoplysninger vil ikke blive overført til tredjelande. Et tredjeland er et land udenfor EU/EØS.

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

1.4 Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares i udgangspunktet i fem år fra handlens ophør.

Personoplysninger, der er relevante for Blicher Revision & Rådgivnings bogføring, opbevares umiddelbart fem år, fra det regnskabsår de vedrører.

1.5 Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at samarbejde med os.

1.6 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

1.6.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

1.6.2 Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

1.6.3 Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

1.6.4 Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

1.6.5 Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

1.6.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

1.7 Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

2. COOKIEPOLITIK

2.1 Dataansvarlig

Blicher Revision & Rådgivning er dataansvarlig for visse behandlinger af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside.

2.2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen er at optimere hjemmesiden og brugeroplevelsen.

2.2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

2.3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til markedsføringsbureauer.

2.3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA.

Modtagerne er omfattet af Privacy Shield-ordningen. Det betyder, at Kommissionen har fastslået, at de har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Du kan læse mere om Privacy Shield-ordningen på www.privacyshield.gov.

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

2.4 Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger behandles umiddelbart i op til to år fra dit sidste besøg.

2.5 Forpligtelser

Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne.

2.6 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

2.6.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

2.6.2 Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

2.6.3 Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

2.6.4 Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

2.6.5 Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

2.6.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

2.7 Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

Blicher medvirker ved sparring og gennemgang af forretningsplaner,  budgetter m.v.  Det bedste råd kan nogle gange være ikke at starte op – og det har vi mod til at fortælle dig.

Internationalt samarbejde

Vi er medlem af Kreston Danmark, som er et fagligt samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. Kreston samarbejdet omfatter endvidere Kreston International, der giver os og vores kunder adgang til “lokal” revision og rådgivning i mere end 125 lande. Du kan læse mere om vores internationale samarbejdspartner her.