Seneste nyt

Blicher Aktuelt

Search
Generic filters

Kursgevinst ved låneomlægning – skal der betales SKAT af denne?

Mange har foretaget en låneomlægning i 2022. De stigende renter har muliggjort en låneomlægning af fastforrentede lån, hvor...

Løn eller udbytte – hvad kan bedst betale sig?

Hvis du driver din virksomhed i selskabsform er der flere muligheder for at få virksomhedens overskud udbetalt. Men...

Regler for betaling og forrentning af selskabsskat for indkomståret 2022

Rentesatserne for indkomståret 2022 i aconto skattesystemet for selskabsskat andrager Tillæg for restskat, som betales 20. november 2023,...

Ny statsaut. revisor

Tirsdag den 22. november 2022 har Jeppe Lynggaard Kongensholm bestået den mundtlige eksamen på Børsen i København med...

Krav om beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer

Som en del af den nye bogføringslov, der trådte i kraft 1/7 2022, skal virksomheder have en beskrivelse...

Ændring af elafgiften fra den 1. juli 2022

Folketinget har vedtaget, at elafgiften skal sænkes frem mod 2030. Den første reduktion er allerede trådt i kraft...

Nyt krav om revisor i udvalgte brancher

Der er indført nye krav om revisor i udvalgte brancher mv. Reglerne er indført med en forventning om,...

Ny bogføringslov – krav om digitalt bogføringssystem?

Den nye bogføringslov er trådt i kraft fra 1/7 2022, og loven erstatter den tidligere bogføringslov. Langt de...

Dødsfald

Det er med stor sorg, vi må meddele, at vores gode kollega og medindehaver statsaut. revisor Carsten Ottosen...

Skatterådets satser for befordringsfradrag og kørselsgodtgørelse er ændret

De stigende brændstofpriser har medført, at Skatterådet ekstraordinært har valgt at hæve satserne for kørsel i egen bil....