Seneste nyt

Blicher Aktuelt

Løn eller udbytte – hvad kan bedst betale sig?

Hvis du driver din virksomhed i selskabsform er der flere muligheder for at få virksomhedens overskud udbetalt. Men...

Regler for betaling og forrentning af personlig skat

Rentesatserne for indkomståret 2023 for personlige skatter andrager Tillæg til restskat, som betales efter den 1/7 2024, udgør...

Regler for betaling og forrentning af selskabsskat

Rentesatserne for indkomståret 2023 i aconto skattesystemet for selskabsskat andrager Tillæg til restskat, som betales 20/11 2024, udgør...

Store bededag og konsekvenserne for lønnen

Store bededag er som bekendt blevet afskaffet som en helligdag, og for mange har det betydet en forøgelse...

Skattemæssige afskrivninger på bygninger nedsættes til 3%

Bygninger der er anskaffet den 1. januar 2023 eller senere Folketinget vedtog, i slutningen af 2022, en ændring...

Ejendomsbeskatning samles på forskudsopgørelsen 2024

Forskudsopgørelsen 2024 er lige om hjørnet og vil blive frigivet i løbet af november måned. Den væsentligste ændring...

ESG-rapportering – hvad er det og er din virksomhed omfattet?

ESG-rapportering, CSRD-rapportering, bæredygtighedsrapportering er bare nogle af de udtryk, der anvendes om emnet. Her nøjes vi med at...

Lønindtægt påvirker ikke længere folkepensionen

Folketinget har den 1. juni 2023 vedtaget, at folkepensionisters lønindtægter ikke længere skal have indflydelse på størrelsen af...

Ændring af vurderingsstatus for ejendomme på landet

Det grundlæggende kriterium for ejendomsvurderingen af en ejendom som landbrugsejendom er, at der skal foregå egentlig landbrugsdrift af...

Kursgevinst ved låneomlægning – skal der betales SKAT af denne?

Mange har foretaget en låneomlægning i 2022. De stigende renter har muliggjort en låneomlægning af fastforrentede lån, hvor...