Skat og moms

Hos Blicher yder vi skatterådgivning til vores kunder i de relevante forhold vedrørende skat og moms, herunder optimering af skatteforhold og samtidig overholdelse af myndighedskrav.

Grundholdningen er, at overholdelse af berettigede myndighedskrav dels er en nødvendighed og dels er med til at sikre virksomhedens overlevelse på længere sigt. Omvendt oplever vi, at myndighedernes krav ikke nødvendigvis er berettigede. Blicher fungerer som kundens repræsentant overfor myndigheder, med det klare mål at sikre virksomheden de bedst mulige vilkår.

Blicher rådgiver om langt hovedparten af de forhold, som virksomheder kommer ud for f.eks.

  • skattefri virksomhedsomdannelse.
  • skattefrie spaltninger og fusioner m.v.
  • virksomhedsordningen for selvstændige erhvervsdrivende.
  • selskabsbeskatning.
  • aktieavance og kursgevinstbeskatning.
  • personbeskatning.
  • ejendomsavance.
  • udfyldelse af selvangivelser for personligt erhvervsdrivende og selskaber.
  • særlige momsforhold herunder moms af investeringsgoder, grunde m.v.
  • repræsentation over for administrative myndigheder ved skatte- og momssager.

Kontakt Blicher om skat og moms

Herning

Jan Heesgaard
partner, statsaut. revisor
4011 5331
E-Mail: jh@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Silkeborg

Kim Rune Christensen
partner, statsaut. revisor
2523 3732
E-Mail: krc@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Aulum

Svend Bohnsen
partner, reg. revisor
2523 3763
E-Mail: sbo@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail