Herning, Silkeborg & Aulum

Revision og årsregnskab

Revision og regnskabsudarbejdelse er kerneydelser for Blicher. Troværdig information er ikke kun et krav fra offentlige myndigheder. Troværdige tal er ligeledes særdeles vigtige for virksomheden selv:

 • Revisor Blicher00027

  Ledelsen undgår så vidt muligt, at der træffes forkerte beslutninger på baggrund af et fejlagtigt regnskab.

 • Revisor Blicher00024

  Revision kan forebygge besvigelse.

 • Revisor Blicher00033

  Assistance medvirker til opfyldelse af krav fra myndighederne.

 • Revisor Blicher00041

  Troværdig information er nødvendig for, at virksomheden kan opretholde kreditter og kreditforsikring.

Yderligere kan revision og regnskabsmæssig assistance være grundlaget for en værdiskabende rådgivning om skat, risikostyring og omkostningsbesparelser m.v.

Det er naturligt, at ledelsen ønsker at optimere omkostningen til revisor. I sidste instans afhænger prisen imidlertid af kvaliteten af virksomhedens regnskabsmateriale. Desto bedre og mere fyldestgørende materiale revisor kan få fra virksomheden – jo hurtigere og billigere bliver revisionen og regnskabsudarbejdelsen.

Kontakt os

Kontakt os og hør mere om vores rådgivnings og revisorydelser.

Blicher Revision & Rådgivning

Find din afdeling

Silkeborg

Kim Rune Christensen

partner, statsaut. revisor

krc@blicher.dk
2523 3732
Sikker email: Link til sikker mail

Aulum

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail