2022 og 2023

Skattemæssige satser og beløbsgrænser

Personlig indkomst

År 2023

År 2024

Skatteloft (personlig indkomst) 52,07% 52,07%
Bundskat 12,06% 12,06%
Topskat 15,00% 15,00%
Bundfradrag for topskat (efter AM-bidrag er fratrukket indkomst) 568.900 kr. 588.900 kr.
Arbejdsmarkedsbidrag 8,00% 8,00%
Personfradrag (fyldt 18 år) 48.000 kr. 49.700 kr.
Personfradrag (under 18 år) 48.000 kr. 49.700 kr.
Skattepligtigt beløb vedrørende fri telefon 3.100 kr. 3.200 kr.
Maksimalt fradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter 60.900 kr. 63.100 kr.

Kapitalindkomst

Skatteloft (positiv kapitalindkomst) 42,00% 42,00%
Nedslag for negativ kapitalindkomst op til 50.000 kr. 8,00% 8,00%
Beskatning af aktieindkomst (under/over progressionsgrænsen) 27,00/42,00% 27,00/42,00%
Progressionsgrænse for aktieindkomst 58.900 kr. 61.000 kr.

Ligningsmæssige fradrag

Befordringsfradrag (hjem-arbejde):
- de første 24 km Intet fradrag Intet fradrag
- 25 - 120 km 2,19 kr./km 2,23 kr./km
- over 120 km 1,10 kr./km 1,12 kr./km
- visse udkantskommuner, over 120 km 2,19 kr./km 2,23 kr./km
Indtægtsgrænse for tillæg til befordringsfradrag 303.000 kr. 313.700 kr.
Beskæftigelses- og jobfradrag:
Beskæftigelsesfradrag, maksimalt 45.600 kr. 45.100 kr.
Beskæftigelsesfradrag, procent 10,65% 10,65%
Tillæg til beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, maksimalt 24.400 kr. 25.300 kr.
Tillæg til beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, procent 6,25% 6,25%
Jobfradrag, maksimalt 2.700 kr. 2.800 kr.
Jobfradrag, procent 4,50% 4,50%
Jobfradrag, bundgrænse for beregning 208.700 kr. 216.100 kr.
Fradrag for indbetalinger til fradragsberettigede pensioner:
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension, maksimalt 24.928 kr. 25.792 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension, procent 32,00% 32,00%
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til folkepension, maksimalt 9.348 kr. 9.672 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til folkepension, procent 12,00% 12,00%
BoligJobordningen:
Servicefradrag, maksimalt 6.600 kr. 6.900 kr.
Håndværkerfradrag, maksimalt Afskaffet Afskaffet
Andre ligningsmæssige fradrag:
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag 6.700 kr. 7.000 kr.
Bagatelgrænse for visse personalegoder med konkret sammenhæng til arbejdet 6.700 kr. 7.000 kr.
Bagatelgrænse for visse personalegoder uden konkret sammenhæng til arbejdet 1.300 kr. 1.300 kr.
Maksimalt fradrag for fagligt kontigent 6.000 kr. 7.000 kr.
Maksimalt fradrag for gaver til velgørende foreninger m.v. (§ 8A) 17.700 kr. 18.300 kr.
Bundfradrag for fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale 8.000 kr. 8.000 kr.
Rejsegodtgørelsessats, pr. døgn 555 kr. 574 kr.
- tillæg til rejsegodtgørelsessats, pr. døgn (visse lande) 173 kr. 180 kr.
Maksimimgrænse for rejsefradrag 30.500 kr. 31.600 kr.
Fradrag for småfornødenheder, pr. døgn (25 % af rejsegodtgørelsessatsen) 138,75 kr. 143,50 kr.
Logisats, pr. døgn 238 kr. 246 kr.
Loft over rejsefradrag (maksimalt fradrag for kost og logi på rejse) 30.500 kr. 31.600 kr.

Øvrige satser og beløbsgrænser

Gaver:
Bundfradrag for afgiftsfrie gaver til børn og nærtbeslægtede 71.500 kr. 74.100 kr.
Bundfradrag for afgiftsfrie gaver til svigerbørn 25.000 kr. 25.900 kr.
Julegaver fra arbejdsgiver - skattefri 900 kr. 900 kr.
Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse:
Erhvervsmæssig kørsel i bil/motorcykel indtil 20.000 km/år 3,73 kr./km 3,79 kr./km
Erhvervsmæssig kørsel i bil/motorcykel over 20.000 km/år 2,19 kr./km 2,23 kr./km
Beregning af fri bil:
Mindste beregningsgrundlag 160.000 kr. 160.000 kr.
Beregningsgrundlag af værdi indtil 300.000 kr. 23,50% 23,00%
Beregningsgrundlag af værdi over 300.000 kr. 21,50% 22,00%
Beregningsgrundlag af miljøtillæg 450,00% 600,00%
Ejendomsværdiskat m.v.:
Ejendomsværdiskat, progressionsgrænse                 3.040.000 kr.                 9.200.000 kr.
Ejendomsværdiskat af ejendomsværdi indtil 9.200.000 kr. 0,51%
Ejendomsværdiskat af ejendomsværdi over 9.200.000 kr. 1,40%
Ejendomsværdiskat af ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr. 0,92%
Ejendomsværdiskat af ejendomsværdi over 3.040.000 kr. 3,00%
Udlejning af bolig og sommerhus:
Sommerhusudlejning - 40% reglen, bundfradrag ved indberetning af lejeindtægt gennem bureau                       44.500 kr.                       46.100 kr.
Sommerhusudlejning - 40% reglen, bundfradrag ved oplysning af lejeindtægt                       12.200 kr.                       12.700 kr.
Udlejning af bolig, du selv bor i, bundfradrag ved indberetning af lejeindtægt gennem bureau                       31.200 kr.                       32.300 kr.
Udlejning af bolig, du selv bor i, bundfradrag ved oplysning af lejeindtægt                       12.200 kr.                       12.700 kr.
Kapitalafkast- og rentekorrektionssats:
Kapitalafkastsats 3% -%*
Rentekorrektionssats 6% -%*

* Satser endnu ikke offentliggjort
Satserne er opdateret pr. 3. januar 2024.
Kilde: SKAT.dk og skm.dk

Download værktøjer og vejledninger

Hos Blicher Revision har vi desuden samlet en række værktøjer og vejledninger, som frit kan downloades