2021 og 2022

Skattemæssige satser og beløbsgrænser

Personlig indkomst

År 2021 År 2022
Skatteloft (personlig indkomst) 52,06% 52,07%
Bundskat 12,09% 12,10%
Topskat 15,00% 15,00%
Bundfradrag for topskat (efter AM-bidrag er fratrukket indkomst) 544.800 kr. 552.500 kr.
Arbejdsmarkedsbidrag 8,00% 8,00%
Personfradrag (fyldt 18 år) 46.700 kr. 46.600 kr.
Personfradrag (under 18 år) 36.900 kr. 37.300 kr.
Skattepligtigt beløb vedrørende fri telefon 3.000 kr. 3.000 kr.
Aftrapningsgrænse for "grøn check" 424.200 kr. 429.200 kr.
Maksimalt fradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter 58.500 kr. 59.200 kr.

Kapitalindkomst

Skatteloft (positiv kapitalindkomst) 42,00% 42,00%
Nedslag for negativ kapitalindkomst 8,00% 8,00%
Beskatning af aktieindkomst (under/over progressionsgrænsen) 27,00/42,00% 27,00/42,00%
Progressionsgrænse for aktieindkomst 56.500 kr. 57.200 kr.

Ligningsmæssige fradrag

Befordringsfradrag (hjem-arbejde):
- de første 24 km Intet fradrag Intet fradrag
- 25 - 120 km 1,90 kr./km 2,16 kr./km
- over 120 km 0,95 kr./km 1,08 kr./km
- visse udkantskommuner, over 120 km 1,90 kr./km 2,16 kr./km
Indtægtsgrænse for tillæg til befordringsfradrag 290.800 kr. 294.300 kr.
Beskæftigelses- og jobfradrag:
Beskæftigelsesfradrag, maksimalt 40.600 kr. 41.600 kr.
Beskæftigelsesfradrag, procent 10,60% 10,65%
Tillæg til beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, maksimalt 23.400 kr. 23.700 kr.
Tillæg til beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, procent 6,25% 6,25%
Jobfradrag, maksimalt 2.600 kr. 2.700 kr.
Jobfradrag, procent 4,50% 4,50%
Jobfradrag, bundgrænse for beregning 200.300 kr. 202.700 kr.
Fradrag for indbetalinger til fradragsberettigede pensioner:
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension, maksimalt 23.904 kr. 24.192 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension, procent 32,00% 32,00%
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til folkepension, maksimalt 8.964 kr. 9.072 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til folkepension, procent 12,00% 12,00%
BoligJobordningen:
Servicefradrag, maksimalt 25.000 kr. 6.400 kr.
Håndværkerfradrag, maksimalt 25.000 kr. 12.900 kr.
Andre ligningsmæssige fradrag:
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag 6.500 kr. 6.600 kr.
Bagatelgrænse for visse personalegoder 6.500 kr. 6.600 kr.
Maksimalt fradrag for fagligt kontigent 6.000 kr. 6.000 kr.
Maksimalt fradrag for gaver til velgørende foreninger m.v. (§ 8A) 17.000 kr. 17.200 kr.
Bundfradrag for fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale 8.000 kr. 8.000 kr.
Rejsegodtgørelsessats, pr. døgn 532 kr. 539 kr.
- tillæg til rejsegodtgørelsessats, pr. døgn (visse lande) 166 kr. 168 kr.
Fradrag for småfornødenheder, pr. døgn (25 % af rejsegodtgørelsessatsen) 133 kr. 135 kr.
Logisats, pr. døgn 228 kr. 231 kr.
Loft over rejsefradrag (maksimalt fradrag for kost og logi på rejse) 29.300 kr. 29.600 kr.

Øvrige satser og beløbsgrænser

Gaveafgift:
Bundfradrag for afgiftsfrie gaver til børn og nærtbeslægtede 68.700 kr. 69.500 kr.
Bundfradrag for afgiftsfrie gaver til svigerbørn 24.000 kr. 24.300 kr.
Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse:
Erhvervsmæssig kørsel indtil 20.000 km/år (for perioden januar-april 2022)

Erhvervsmæssig kørsel indtil 20.000 km/år (for perioden maj-december 2022)

3,44 kr./km

3,44 kr./km

3,51 kr./km

3,70 kr./km

Erhvervsmæssig kørsel over 20.000 km/år (for perioden januar-april 2022)

Erhvervsmæssig kørsel over 20.000 km/år (for perioden maj-december 2022)

1,90 kr./km

1,90 kr./km

1,98 kr./km

2,17 kr./km

Beregning af fri bil:
Mindste beregningsgrundlag 160.000 kr. 160.000 kr.
Beregningsgrundlag af værdi indtil 300.000 kr. 25,00% 24,00%
Beregningsgrundlag af værdi over 300.000 kr. 20,00% 21,00%
Beregningsgrundlag af miljøtillæg 250,00% 350,00%
Ejendomsværdiskat m.v.:
Ejendomsværdiskat af ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr. 0,92% 0,92%
Ejendomsværdiskat af ejendomsværdi over 3.040.000 kr. 3,00% 3,00%
Kapitalafkast- og rentekorrektionssats:
Kapitalafkastsats -% -%
Rentekorrektionssats 3% 3%

Satserne er opdateret pr. 22. december 2021.
Kilde: SKAT.dk og skm.dk

Download værktøjer og vejledninger

Hos Blicher Revision har vi desuden samlet en række værktøjer og vejledninger, som frit kan downloades