2022 og 2023

Skattemæssige satser og beløbsgrænser

Personlig indkomst

År 2022

År 2023

Skatteloft (personlig indkomst) 52,07% 52,07%
Bundskat 12,09% 12,09%
Topskat 15,00% 15,00%
Bundfradrag for topskat (efter AM-bidrag er fratrukket indkomst) 552.500 kr. 568.900 kr.
Arbejdsmarkedsbidrag 8,00% 8,00%
Personfradrag (fyldt 18 år) 46.600 kr. 48.000 kr.
Personfradrag (under 18 år) 37.300 kr. 38.400 kr.
Skattepligtigt beløb vedrørende fri telefon 3.000 kr. 3.100 kr.
Maksimalt fradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter 59.200 kr. 60.900 kr.

Kapitalindkomst

Skatteloft (positiv kapitalindkomst) 42,00% 42,00%
Nedslag for negativ kapitalindkomst 8,00% 8,00%
Beskatning af aktieindkomst (under/over progressionsgrænsen) 27,00/42,00% 27,00/42,00%
Progressionsgrænse for aktieindkomst 57.200 kr. 58.900 kr.

Ligningsmæssige fradrag

Befordringsfradrag (hjem-arbejde):
- de første 24 km Intet fradrag Intet fradrag
- 25 - 120 km 2,16 kr./km 2,19 kr./km
- over 120 km 1,08 kr./km 1,10 kr./km
- visse udkantskommuner, over 120 km 2,16 kr./km 2,19 kr./km
Indtægtsgrænse for tillæg til befordringsfradrag 294.300 kr. 303.000 kr.
Beskæftigelses- og jobfradrag:
Beskæftigelsesfradrag, maksimalt 43.500 kr. 45.600 kr.
Beskæftigelsesfradrag, procent 10,65% 10,65%
Tillæg til beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, maksimalt 23.700 kr. 24.400 kr.
Tillæg til beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, procent 6,25% 6,25%
Jobfradrag, maksimalt 2.700 kr. 2.700 kr.
Jobfradrag, procent 4,50% 4,50%
Jobfradrag, bundgrænse for beregning 202.700 kr. 208.700 kr.
Fradrag for indbetalinger til fradragsberettigede pensioner:
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension, maksimalt 24.192 kr. 24.928 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension, procent 32,00% 32,00%
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til folkepension, maksimalt 9.072 kr. 9.348 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til folkepension, procent 12,00% 12,00%
BoligJobordningen:
Servicefradrag, maksimalt 6.400 kr. 6.600 kr.
Håndværkerfradrag, maksimalt 12.900 kr. Afskaffet
Andre ligningsmæssige fradrag:
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag 6.600 kr. 6.700 kr.
Bagatelgrænse for visse personalegoder 6.600 kr. 6.700 kr.
Maksimalt fradrag for fagligt kontingent 6.000 kr. 6.000 kr.
Maksimalt fradrag for gaver til velgørende foreninger m.v. (§ 8A) 17.200 kr. 17.700 kr.
Bundfradrag for fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale 8.000 kr. 8.000 kr.
Rejsegodtgørelsessats, pr. døgn 539 kr. 555 kr.
- tillæg til rejsegodtgørelsessats, pr. døgn (visse lande) 168 kr. 173 kr.
Fradrag for småfornødenheder, pr. døgn (25 % af rejsegodtgørelsessatsen) 135 kr. 139 kr.
Logisats, pr. døgn 231 kr. 238 kr.
Loft over rejsefradrag (maksimalt fradrag for kost og logi på rejse) 29.600 kr. 30.500 kr.

Øvrige satser og beløbsgrænser

Gaveafgift:
Bundfradrag for afgiftsfrie gaver til børn og nærtbeslægtede 69.500 kr. 71.500 kr.
Bundfradrag for afgiftsfrie gaver til svigerbørn 24.300 kr. 25.000 kr.
Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse:
Erhvervsmæssig kørsel indtil 20.000 km/år 3,70 kr./km
(3,51 kr./km frem til 30/4)
3,73 kr./km
Erhvervsmæssig kørsel over 20.000 km/år 2,17 kr./km
(1,98 kr./km frem til 30/4)
2,19 kr./km
Beregning af fri bil:
Mindste beregningsgrundlag 160.000 kr. 160.000 kr.
Beregningsgrundlag af værdi indtil 300.000 kr. 24,00% 23,50%
Beregningsgrundlag af værdi over 300.000 kr. 21,00% 21,50%
Beregningsgrundlag af miljøtillæg 350,00% 450,00%
Ejendomsværdiskat m.v.:
Ejendomsværdiskat af ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr. 0,92% 0,92%
Ejendomsværdiskat af ejendomsværdi over 3.040.000 kr. 3,00% 3,00%
Kapitalafkast- og rentekorrektionssats:
Kapitalafkastsats 0% -%*
Rentekorrektionssats 3% -%*

* Satser endnu ikke offentliggjort
Satserne er opdateret pr. 21. december 2022.
Kilde: SKAT.dk og skm.dk

Download værktøjer og vejledninger

Hos Blicher Revision har vi desuden samlet en række værktøjer og vejledninger, som frit kan downloades