Erhvervsservice

Blicher erhvervsservice består af dedikerede medarbejdere, som tilbyder at lette de administrative byrder i din hverdag. Vi kan stå for lønudbetalinger, bogføring, moms og meget andet. Du kan i stedet fokusere på din virksomhed.

Brug Blicher erhvervsservice – det er nemt og bekvemt

Vi tilbyder individuelle løsninger. For overskuelighedens skyld har vi som udgangspunkt opdelt vores service i 3 løsninger, der kan tilpasses efter behov.

Erhvervsservice LIGHT
Du klarer det meste selv – og har kun behov for hjælp til en afsluttende kontrol.

Erhvervsservice MEDIUM
Du sørger selv for at sætte virksomhedens bilag i system – og overlader resten til Blichers erhvervsservice.

Erhvervsservice LARGE
Du laver et minimum af administration selv – og koncentrerer kræfterne om virksomhedens drift.

Papirløst bogholderi
Uanset hvilken løsning og serviceniveau du vælger kan det kombineres med de nyeste teknologier i økonomisystemer bla. papirløst bogholderi. Mulighederne for digitalisering af virksomhedens økonomisystem og bilag udvikler sig hele tiden, og systemerne bliver gradvist bedre og mere brugervenlige. Der kan ved optimal brug af systemerne, herunder etablering af papirløst bogholderi, opnås tidsbesparelser i det daglige bogholderi.

Der findes en del forskellige udbydere af systemer til papirløst bogholderi. Vores medarbejdere har erfaring med de fleste af dem, og står klar til at hjælpe og vejlede dig til at finde den bedste papirløse løsning for dig.

Erhvervsservice Light

Du klarer det meste selv – og har kun behov for hjælp til den afsluttende kontrol ved momsangivelse.

Derfor skal vores service til dig og din virksomhed omfatte følgende arbejde:

 • Gennemgang af periodens foretagne bogføring for konteringsfejl.
 • Afstemning af debitorer og kreditorer til den foretagne bogføring.
 • Opgørelse af momstilsvar for perioden.
 • Udskrive afstemt perioderapport til ledelsens driftsopfølgning.
 • Lønafstemning og lønangivelser.

Erhvervsservice Medium

Du sørger selv for at sætte virksomhedens bilag i system – og overlader resten til Blichers erhvervsservice

Derfor skal vores service til dig og din virksomhed omfatte følgende arbejde:

 • Kontering og bogføring af periodens bilag.
 • Afstemning af bank, kreditforeningslån m.v.
 • Assistance ved lønberegning til ansatte samt lønafstemning.
 • Afstemning af debitorer og kreditorer til den foretagne bogføring.
 • Opgørelse og indberetning af momstilsvar for perioden.
 • Udskrive afstemt perioderapport til ledelsens driftsopfølgning.

Erhvervsservice Large

Du laver minimum administration selv – og koncentrerer i stedet for kræfterne om virksomhedens drift

Derfor skal vores service til dig og din virksomhed omfatte følgende arbejde:

 • Systematisering og nummerering af virksomhedens bilag.
 • Fakturering og debitorbogholderi.
 • Kontering og bogføring af periodens bilag.
 • Afstemning af bank, kreditforeningslån m.v.
 • Assistance ved lønberegning til ansatte, lønanmeldelse m.v.
 • Afstemning af debitorer og kreditorer til den foretagne bogføring.
 • Opgørelse og indberetning af momstilsvar for perioden.
 • Udskrive afstemt perioderapport til ledelsens driftsopfølgning.

Papirløst bogholderi

Hvad er et papirløst bogholderi?
De fleste regninger modtages allerede pr. mail, ligesom udstedte kundefaktura ligeledes foreligger elektronisk. I stedet for udskrivning af regninger og faktura på papir overføres bilagene elektronisk til økonomisystemet til videre bogføring. De fleste økonomisystemerne kan desuden lave konteringsforslag (bilagsgenkendelse), således bilagene og bogføringen alene skal godkendes.

Bankposteringer overføres ligeledes direkte fra banksystemet til økonomisystemet, så debitorer og kreditorer udlignes på betalingstidspunktet. Bogholderiet er – alt andet lige – hurtigere at få opdateret og der kan dannes et afstemt overblik.
Som ekstra ydelser kan flere af systemerne integreres til kasseapparater, medarbejderes tidsregistreringer i sagssystem og webshops.


Kontakt Blicher Erhvervsservice for assistance til bogføring og administration

Herning

Sine Andsbjerg Jensen
erhvervsservice
2523 3702
E-Mail: jaj@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Silkeborg

Michael Pedersen
revisor
2523 3777
E-Mail: mp@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Aulum

Tove Kærgaard
erhvervsservice
2523 3761
E-Mail: tk@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail