Etableret virksomhed

For etablerede virksomheder kan der være en risiko for, at virksomheden stagnerer og oplever afvikling i stedet for udvikling. Foruden besvarelse af de typiske spørgsmål til revisor, kan Blicher bidrage med sparring til ledelsen om udvikling af forretningsområder m.v.

Betaler virksomheden og ejerne for meget i skat?
Blicher vurderer løbende virksomhedens skatteoptimering. Hverken virksomheden eller ejerne skal betale for meget i skat. Det er Blichers holdning, at det er bedre at forebygge end at vinde skattesager. Hvorfor vinde en langvarig skattesag, der helt kunne være undgået?

Har virksomheden den rigtige ejerstruktur?
Blicher rådgiver om valget af ejerstruktur. Ejerstruktur med etablering af holdingselskaber m.v. bør tilpasses på forkant, af hensyn til både skat og risikoafgrænsning.

Hvordan får jeg en mere rentabel drift?
Blicher yder assistance ved vurdering af virksomhedens forretningsområder og muligheder for at reducere omkostninger og pengebindinger.  Banker vil herudover, efter vores erfaring, tillægge et budget større troværdighed, hvis en Blicher revisor har assisteret ved udarbejdelsen heraf.

Har virksomheden effektive forretningsgange?
Blicher får indblik i virksomheden gennem revision eller andre opgaver. Vi ser det som en udfordring at anvende denne viden til at rådgive virksomheden om mulige forbedringer af forretningsgange, omkostnings- og risikostyring.

Læs mere om effektiv administration og forretningsgange her.


Kontakt Blicher for rådgivning af etablerede virksomheder

Herning

Jan Heesgaard
partner, statsaut. revisor
4011 5331
E-Mail: jh@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Silkeborg

Kim Rune Christensen
partner, statsaut. revisor
2523 3732
E-Mail: krc@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Aulum

Per Jensen
partner, statsaut. revisor
2523 3731
E-Mail: pje@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail