Iværksætter

Er du iværksætter? Blicher rådgiver iværksættere om en række af de spørgsmål, der opstår ved etableringen af en virksomhed. Økonomien kan være særligt presset ved opstart, og Blicher giver derfor de første 3 timers rådgivning til iværksættere uden beregning.

Er der grundlag for at starte virksomheden op?
Blicher medvirker ved sparring og gennemgang af forretningsplaner,  budgetter m.v.  Det bedste råd kan nogle gange være ikke at starte op – og det har vi mod til at fortælle dig.

Hvordan får jeg finansiering til opstarten?
Blicher rådgiver om forskellige finansieringsmuligheder. Udarbejdelse af et professionelt beslutningsgrundlag til banker m.v. kan være afgørende for opnåelsen af kreditfaciliteter.

Får jeg betaling nok for mine produkter?
Blicher rådgiver om kalkulationer og etablering af forretningsgange for fakturering og rykning for betalinger. En opstart med de rigtige forretningsgange kan være afgørende for virksomhedens overlevelse.

Hvilken virksomhedsform skal jeg vælge?
Blicher rådgiver om valget af virksomhedsform – selskab, personlig etc. Skattemæssige overvejelser er en naturlig del – men langt fra det eneste forhold. Eksempelvis kan ønsket om at begrænse risikoen ved etablering tale for en selskabsløsning.

Læs mere om valget af virksomhedsform her.


Kontakt Blicher for rådgivning til iværksættere

Herning

Carsten Ottosen
partner, statsaut. revisor
2523 3710
E-Mail: co@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Silkeborg

Kim Rune Christensen
partner, statsaut. revisor
2523 3732
E-Mail: krc@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Aulum

Per Jensen
partner, statsaut. revisor
2523 3731
E-Mail: pje@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail