10 marts 2017

Ægtefæller hæfter for hinandens skattegæld

Skatteretten indeholder en særregel for ægtefællers hæftelse for skattegæld, hvilket i nogen tilfælde kan komme som en negativ overraskelse.

Udgangspunktet er ellers generelt, at ægtefæller kun hæfter for sin egen gæld. I de tilfælde hvor ægteparret har optaget fælles gæld, eksempelvis i forbindelse med huskøb, hæfter ægtefællerne som alle andre som udgangspunkt sammen og solidarisk herfor.

Når det er SKAT som er kreditor, er forholdet imidlertid anderledes, idet ægtefæller hæfter for hinandens gæld. Skylder den ene ægtefælle eksempelvis en større restskat ved den kommende årsopgørelse, kan den anden ægtefælle i sidste ende hænge på betalingen. Papirløse samlevende er ikke omfattet af hæftelsen.

Hvornår hæfter ægtefæller for Skattegælden
Hvis SKAT forgæves har foretaget udlæg for skyldige personlige skatter hos skyldner-ægtefællen, kan gælden ved udlæg inddrives hos den anden ægtefælle, som hæfter for skatten med hele sin formue.

Det er helt uden betydning for ægtefællers hæftelse, om den ene eller begge ægtefæller har særeje eller ej. Til gengæld skal følgende 3 betingelser være opfyldt, før SKAT kan kræve pengene hos den anden ægtefælle:

  • SKAT skal forgæves have forsøgt at gøre udlæg hos skyldner-ægtefællen. Hæftelsen indtræder således først på det tidspunkt, hvor den manglende betalingsevne konstateres hos skyldner-ægtefællen. Den manglende betalingsevne kan eksempelvis konstateres ved, at skyldner-ægtefællen er gået konkurs, i betalingsstandsning, tvangsakkord, gældssanering eller har afgivet insolvenserklæring.
  • Endvidere skal parterne være gift og bo sammen på tidspunktet for det forgæves udlæg hos skyldner-ægtefællen. Var samlivet ophævet ved den forgæves fogedforretning, kan SKAT ikke inddrive gælden hos den anden ægtefælle.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev