07 december 2020

Ændring af reglerne for elafgift

Fra 1/1 2021 ændres reglerne for virksomhedernes godtgørelse af elafgift på el der bruges til rumopvarmning, komfortkøling og varmt vand, således at godtgørelsen er identisk med den sats, der godtgøres for el brugt til procesformål. Satsen for 2021 er 90 øre/kWh, hvoraf 89,6 øre/kWh godtgøres.

Fremadrettet lettes virksomhedernes administrative byrder med godtgørelse af elafgift, da der ikke længere skal holdes styr på og dokumenteres, hvor meget el der bruges til henholdsvis procesformål og øvrige formål.

Liberale erhverv
En række liberale erhverv (advokater, arkitekter, vagt- og ægteskabsbureauer, landinspektører, reklamebureauer, mæglere, revisorer, rådgivende ingeniører mv.) kan dog i 2021 og 2020 forsat ikke få godtgjort elafgift af el, der bruges til procesformål. Dog kan de liberale erhverv fra 1/1 2021 også få godtgjort elafgift af el anvendt til rumopvarmning, komfortkøling og varmt vand med den nye høje sats på 89,6 øre/kWh. Først fra 1/1 2023 omfattes disse erhverv af de samme regler som øvrige erhvervsdrivende og kan få godtgjort elafgift af det samlede elforbrug.

Private borgere
Også for private borgere, som anvender el til opvarmning, er den indgåede politiske aftale godt nyt. Private, som anvender el til opvarmning, betaler i øjeblikket 26,5 øre/kWh af den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh årligt. Fra 1/1 2021 nedsættes elafgiften for disse til 1 øre/kWh. For en borger med et årligt elforbrug på f.eks. 20.000 kWh vil besparelsen udgøre ca. kr. 4.000.

Medarbejder nyheder

Herning

Ole Ravn Callesen

revisor

oc@blicher.dk
2523 3711
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Herning

Ole Ravn Callesen

revisor

oc@blicher.dk
2523 3711
Sikker email: Link til sikker mail