22 august 2019

Afskaffelse af IVS

I april måned 2019 vedtog folketinget afskaffelsen af IVS’et (iværksætterselskab) som selskabsform. Det er dermed ikke længere muligt at oprette et IVS, og samtidig skal de tilbageværende nu til at beslutte, hvad der skal ske.

Hvad sker der, nu hvor lovforslaget er vedtaget?

Alle nuværende IVS’er står derfor med valget om enten at skulle opløse selskabet eller omregistrere til et ApS med et kapitalkrav på kr. 40.000. Man har fra vedtagelsen i april 2019 og to år frem til at få vedtaget en omregistrering til ApS. Vedtagelsen skal ske som vedtægtsændring og med samme stemmeflertal.

Det er en betingelse for omregistreringen, at der udarbejdes en revisorerklæring (vurderingsberetning) af f.eks. en godkendt revisor om, at kapitalen er til stede. Hvis selskabet allerede har en egenkapital på de krævede kr. 40.000, og årsrapporten bliver revideret af en godkendt revisor, er det oplagt at foretage omregistreringen i forbindelse med udarbejdelse af førstkommende årsrapport. På denne måde sparer man den ekstra revisorerklæring. IVS’er der er under konkurs eller tvangsopløsning kan som udgangspunkt ikke lade sig omregistrere.

Opfylder IVS’et ikke kravet om registrering af egen drift, kan Erhvervsstyrelsen i første omgang fastsætte en frist. Overskrides også denne frist, kan Erhvervsstyrelsen anmode skifteretten om at opløse selskabet.

Ledelsen i IVS’er, der endnu ikke har oparbejdet en egenkapital, har enten muligheden for at foretage en kapitalforhøjelse eller afvente, at kapitalen tilvejebringes ved en positiv drift. Ledelsen i IVS’et kan i sidstnævnte tilfælde overveje, om driften er tilstrækkeligt optimeret i forhold til at opbygge en egenkapital, f.eks. ved selv at udvise en rimelig løntilbageholdenhed eller om muligt udskyde afholdelsen af omkostninger, der ikke er absolut nødvendige.

Hvis det ikke er muligt at tilvejebringe en kapital på 40.000 kr., må ejere og ledelse enten imødese en tvangsopløsning eller overveje alternativer som f.eks. en frivillig opløsning.

Hos Blicher Revision står vi naturligvis klar med den fornødne assistance til at imødegå ovenstående udfordringer.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev