22 januar 2013

Airconditionanlæg

Folketinget har vedtaget en lempelse af reglerne for opgørelse af ikke godtgørelsesberettigede energiafgifter vedrørende airconditionanlæg. Lempelsen giver mulighed for tilbagebetaling af energiafgifter, såfremt en virksomhed hidtil har anvendt “kvadratmeterreglen”.

Godtgørelse af energiafgifter vedrørende airconditionanlæg

Momsregistrerede virksomheder kan som udgangspunkt få godtgjort energiafgifter til såkaldte procesformål på følgende betingelser:

  • Energien skal være forbrugt af virksomheden
  • Momsen på energiforbruget skal være fradragsberettiget
  • Energien må ikke være anvendt til motorbrændstof
  • Energien må som hovedregel ikke være anvendt til rumvarme, varmt vand eller komfortkøling (aircondition).

Såfremt den samme energikilde anvendes til både godtgørelsesberettigede procesformål og ikke godtgørelsesberettiget varme eller aircondition, skal der som udgangspunkt ske måling af det godtgørelsesberettigede energiforbrug. Alternativt kan der anvendes en standardsats på 10 kr. pr. m2 pr. måned i de lokaler, hvor der anvendes varme eller aircondition.

Hidtil har virksomheder skulle anvende denne standardsats i alle årets 12 måneder.

Der er nu vedtaget en lempelse for airconditionanlæg, der udelukkende producerer kulde i 4 måneder eller mindre i løbet af kalenderåret, og for hvilke der hidtil har anvendt en standardsats på 10 kr. pr. m2 lokale pr. måned i 12 måneder. For sådanne airconditionanlæg er der nu mulighed for, at anvende en standardsats på 10 kr. pr. m2 i 4 måneder til opgørelse af det ikke godtgørelsesberettigede forbrug.

Virksomheden skal kunne fremlægge dokumentation på, at anlægget ikke anvendes i mere end fire måneder i løbet af kalenderåret. Virksomheder, der anvender kvadratmeterreglen til indbetaling for både varme og aircondition vedrørende samme anlæg, skal fortsat indbetale afgiften i 12 måneder om året.

Den nye regel får virkning fra og med den 1. januar 2010. Dette giver virksomheder, der har anvendt standardsatsen i 12 måneder om året siden den 1. januar 2010 mulighed for, at få tilbagebetalt afgift. Tilbagebetalingen skal ske via den almindelige momsangivelse senest den 30. juni 2013

Medarbejder nyheder

Silkeborg

Jan Hjorth

partner, statsaut. revisor

hj@blicher.dk
2523 3740
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Silkeborg

Jan Hjorth

partner, statsaut. revisor

hj@blicher.dk
2523 3740
Sikker email: Link til sikker mail