27 oktober 2013

Alle virksomheder har fået tildelt en skattekonto hos SKAT

Hvad er en Skattekonto
Indførelsen af Skattekontoen betyder, at man fra den 2. september 2013 i TastSelv Erhverv kan se virksomhedens samlede mellemværender med SKAT. Skattekontoen er en form for kontoudtog over virksomhedens indberetninger og opkrævninger samt ind- og udbetalinger til og fra SKAT. Der sker ingen ændringer i indbetalingsfrister og -regler for angivelse, men fremover skal bruges én og samme betalingslinje til alle virksomhedens indbetalinger til SKAT.

Det drejer sig blandt andet om moms, lønsumsafgift, punkt- og miljøafgifter, A-skat/bidrag og afgifter samt gebyrer og renter. Skattekontoen omfatter de transaktioner, der sker via virksomhedens cvr.nr. Da selvstændige erhvervsdrivendes B-skat afregnes via ejerens CPR-nr., fremgår de IKKE af skattekontoen. B-skatterne skal derfor stadig afregnes via forskudsopgørelsen i TastSelv Borger.

Hvordan virker skattekontoen
Hvis man betaler tidligere end 5 dage før sidste rettidige betalingsdag, betyder dette, at man får pengene retur. Man skal derfor ikke betale før sidste rettidige betalingsdag.
Skattekontoen har fra starten en udbetalingsgrænse på 100 kr. SKAT er efterfølgende nået frem til, at der ikke er hjemmel til at tilbageholde de 100 kr, hvorfor de 100 kr nu også er blevet udbetalt. Det betyder, at man fremover får udbetalt beløb over 0 kr. Dog ikke hvis der er beløb, der skal betales inden for 5 dage eller gæld i øvrigt. Grænsen på 0 kr. kan man selv ændre – det gør man i TastSelv Erhverv.

Alle udbetalinger fra skattekontoen sker til virksomhedens NemKonto.

Der indføres et FIFO-princip (first in, first out) for virksomhedens mellemværende med SKAT, således at de ældste fordringer altid bliver dækket først. Der vil altså ske en modregning, hvis der er gæld til SKAT.

Renten på kontoen er en saldorente. I praksis vil det sige, at der én gang om måneden tilskrives dag til dag-rente, med en fælles rentesats og renters rente. Jf. SKATs hjemmeside er satsen fra 1. august 2013 0,7 %. Hvis man ikke får betalt til tiden, løber der derfor renter på det skyldige beløb. Der er ikke fradragsret for renten. Hvis det skyldige beløb er over kr. 5.000, udskrives en rykkermeddelelse til Meddelelsesarkivet i TastSelv Erhverv tillige med et rykkergebyr på 65 kr.

Rådgivere kan få adgang til virksomhedens skattekonto
Man kan autorisere revisor eller rådgiver til skattekontoen. Har man tidligere givet autorisation til Tastselv Erhverv, behøver man ikke at foretage en ny autorisation, for at rådgiver kan benytte skattekontoen.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev