03 maj 2012

Begrænsning i modregning af fremførte underskud

I forbindelse med finansloven aftalte Regeringen og Enhedslisten en række stramninger af beskatningen af selskaber. Mest omtalt er formentlig begrænsningen i at modregne fremførte underskud.

Lovforslaget er fremsendt til 1. behandling i folketinget. Da forslaget kan få betydning for selskabers skatteplanlægning i kommende indkomstår, vil vi kort præsentere de foreslåede bestemmelser.

Fremførte underskud kan efter forslaget kun modregnes fuldt ud i positiv skattepligtig indkomst op til 7,5 million kr. Beløbsgrænsen reguleres med samme indeks som øvrige skattegrænser.

Fremførte underskud kan herudover højst kan nedbringe den resterende indkomst med 60 pct.

Sambeskattede koncernselskaber begrænses på sambeskatningsniveau. Selskaberne i koncernen har derfor kun én fælles bundgrænse.

Begrænsningen kan illustreres således med eksempel fra bemærkninger til lovforslaget. I eksemplet har selskabet et fremført underskud på mio kr. 21

  Nuværende regler Foreslåede regler
Indkomst før modregning af fremførte underskud 25 mio. 25 mio.
Fremførte underskud 21 mio. 18 mio.
Selvangivet indkomst efter modregning af underskud for tidligere år 4 mio. 7 mio.
Selskabsskattebetaling (ved en selskabsskattesats på 25 pct.) 1 mio. 1,75 mio.

I eksemplet koster det således mio. kr. 0,75 i selskabsskat. Omvendt kan selskabet fremføre 3 mio kr. til efterfølgende år, hvor skattebetalingen kan blive tilsvarende mindre efter de nye regler.

Umiddelbart kunne man tro, at det alene er et spørgsmål om, hvornår selskabsskatten skal betales.

For det første kan likviditetstrækket til SKAT begrænses selskabets vækstmuligheder.

For det andet kan det være hensigten at afvikle selskabets aktiviteter. Selskabet vil i eksemplet betale 0,75 mio. kr. i skat af indkomst, som selskabet ikke haft i sin levetid. Et eksempel kunne være et selskab, der har til formål at udføre en enkeltstående større bygningsentreprise. I et sådant tilfælde kan det være en fordel at fremrykke indtægter skattemæssigt, minimere fremførte underskud og derved risikoen for beskatning af en indkomst, der reelt ikke er realiseret.

Forslaget om begrænsningen skal have virkning for underskud, der fremføres til modregning i indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2012 og senere.

 

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev