16 juni 2021

Beskatning af fri bil

Der er vedtaget nye regler for beregningen af fri bil til beskatning, og det får allerede konsekvenser fra 1/7 2021 – dvs. første gang på juli lønsedlen. Reglerne er en del af den politiske aftale om ”grøn omstilling” og der er også en lempelse af beskatning for elbiler og pluginhybridbiler.

Som det fremgår vil der ske en gradvis udfasning af knækket i beskatningsopgørelsen over og under 300.000 kr., således det fra 1/1 2025 er ens procentsats der skal anvendes uanset bilens værdi. De nye satser fremgår er nedenstående tabel. Du kan også selv beregne beskatningsgrundlaget pr. måned i følgende hjælpeværktøj: Beregningsark fri bil.

Miljøillægget, der tillægges den skattepligtige værdi af fri bil, forhøjes også fra 1/7 2021 og frem. Fra 2022 til 3,5 x den grønne ejerafgift. Tillægget forhøjes til 4,5 i 2023, 6,0 i 2024 og 7,0 i 2025 og følgende år.

Elbiler og ladestander

Arbejdsgiverbetalt ladestander på bopælen skal fra og med den 1. juli 2021 ikke længere indgå i beskatningsgrundlaget for fri bil, når medarbejderen har fri bil i form af en elbil eller en pluginhybridbil.

Der er fra og med den 1. juli 2021 endvidere indført skattefrihed for arbejdsgiverbetalt ladestander på den private bopæl, der overgår til udelukkende privat anvendelse, når medarbejderen i en sammenhængende periode på mindst seks måneder er blevet beskattet af fri elbil eller pluginhybridbil.

Det er endnu uvist om reglerne om el-biler og ladestander er gældende for personer, der anvender virksomhedsskatteordningen.

Medarbejder nyheder

Herning

Bendy Stockmal Ulrichsen

revisor, HD

bsu@blicher.dk
2523 3721
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Herning

Bendy Stockmal Ulrichsen

revisor, HD

bsu@blicher.dk
2523 3721
Sikker email: Link til sikker mail