11 marts 2014

Beskatning af fri tablet/Ipad

Den øgede udbredelse af tablets til firmaformål gør det relevant at kende de skattemæssige konsekvenser for medarbejderne, når virksomheden stiller en tablet til fri rådighed. Ikke mindst da tablets i forskellige udgaver kan anvendes både som computer og til telefoni.

Er der et arbejdsmæssigt behov for, at medarbejderen har en tablet til fri rådighed?
Hvis tabletten gives som gave, vil medarbejderen som udgangspunkt blive beskattet af værdien efter de almindelige regler for personalegaver. Se eventuelt tidligere Blicher aktuelt om julegaver.

Hvis der er et arbejdsmæssigt behov, kan en tablet være skattefri for medarbejderen uanset, at den kan anvendes til privat telefoni. Muligheden for skattefrihed kan måske nok undre, da en fri telefon til privat benyttelse beskattes med et årligt beløb på kr. 2.600 (2014). Imidlertid betragtes tablets skattemæssigt som en bærbar computer uanset, at den har mange funktionaliteter til fælles med smartphones.

Skattefriheden kan afhænge af, hvordan medarbejderen kommer på internettet.
Hvis medarbejderen uden for arbejdspladsen alene kan komme på internettet via medarbejderens egen betalte internetforbindelse eller f.eks. gratis wi-fi, vil den arbejdsrelevante tablet ikke have skattemæssige konsekvenser, selvom den også anvendes privat – svarende til en bærbar computer. Skattefriheden gælder dog ikke, hvis medarbejderen har kompenseret for en tablet ved lønnedgang. I givet fald beskattes den med 50% af nyværdien pr. år i den periode, som den er til rådighed.

Sker netadgangen med arbejdsgiverbetalt internet på hjemadressen, eller er tabletten med SIM-kort, kan tabletten have afsmittende virkning på beskatning af medarbejderne af fri telefon.

Er der internetadgang med SIM-kort?
Hvis en tablet er med SIM-kort, der kan anvendes til privat telefoni i medarbejderens egen telefon, er det et krav fra SKAT, at medarbejderen på tro og love erklærer kun, at ville anvende SIM-kortet til erhvervsmæssige formål.

Er der internetadgang med arbejdsgiverbetalt dataforbindelse på hjemadressen?
For arbejdsgiverbetalt internetforbindelse på hjemadressen gælder de almindelige regler. Nemlig, at forbindelsen alene er skattefri, hvis medarbejderen stort set har adgang til de samme funktioner og dokumenter som på arbejdspladsen. Hvis medarbejderen kun har adgang til arbejdsmail og kalender, beskattes medarbejderen tilsvarende fri telefon.

Gælder særlige forhold for ansat hovedaktionær (ejerleder)?
Som udgangspunkt er ejerlederen omfattet af de samme regler som øvrige ansatte. I praksis er SKAT skeptiske mod tro og love erklæringer fra personer, der har afgørende indflydelse på egen aflønning. Herudover kan det skattemæssigt ofte være en fordel, at ejerlederen beskattes af fri telefon og lader firmaet afholde alle udgifterne til ejerlederens egen private telefon, dataforbindelse og tablet incl. SIM-kort.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev