03 januar 2018

Beskatning af gevinster på Bitcoins m.v.

Der er i øjeblikket stort fokus på Bitcoins og andre kryptovaluta med de ret voldsomme udsving og værdistigninger. Nogen vil nok mene, at det blot er en ny boble, der brister. Som det ser nu, har nogle investorer i Bitcoins m.v. imidlertid udsigt til gevinster, der muligvis har skattemæssige konsekvenser, hvis de realiseres.

Skatterådet blev første gang spurgt om Bitcoins i 2014. De blev i svaret ikke anset som en valuta eller på anden måde omfattet af kursgevinstloven. Udgangspunktet kunne derfor – i teorien – være, at gevinst og tab på Bitcoins er indkomstopgørelsen uvedkommende for fysiske personer og virksomheder, der ikke drives i selskabsform. Almindeligvis er gevinster ved privat salg af formuegenstande som udgangspunkt ikke skattepligtige – og tab giver ikke adgang til fradrag. Når man efter vores vurdering ikke skal ligge alt for meget vægt på denne mulige skattefrihed skyldes det, at SKAT må formodes at gøre enten en ”hobby” eller en spekulationsbetragtning gældende. Dvs. at gevinster beskattes – og der ikke nødvendigvis er fradrag for et tab.

Det skal dog bemærkes, at ud fra svaret fra SKAT er brugen af Bitcoins skattefri, hvis brugerens formål er at benytte Bitcoins som betalingsmiddel. Ud fra interessen i Bitcoins er det næppe betalingsformålet, der er bærende i øjeblikket, hvorfor skattefriheden i praksis må vurderes at være undtagelsen – særligt i takt med, at omsætteligheden af Bitcoins øges.

Beskatning i virksomhedsordningen
Med nuværende retstilstand må der tilrådes forsigtighed med anvendelse af Bitcoins i virksomheder, der anvender virksomhedsordningen. Såfremt SKAT ikke opfatter anvendelse Bitcoins som forretningsmæssigt begrundede, kan disse medføre en utilsigtet efterbeskatning af opsparede overskud.

Behovet for en klarere praksis

Udviklingen i cyberspace forekommer nogen gange at ske uendeligt hurtigt. Desværre sker afklaringen af praksis på skatteområdet tilsvarende langsommeligt. På lidt længere sigt kan der formentligt forventes flere – og muligvis afvigende afgørelser. I de konkrete tilfælde er det naturligvis også muligt at indhente et bindende svar fra SKAT. Kursen på Bitcoins kan dog formentlig nå at svinge mange procent inden svaret kommer.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev