11 maj 2012

Beskatning af smartphones – iPhone, Android mv.

Skatterådet har i et bindende svar (SKM2012.277.SR) netop fastlagt, at downloads af private app’s til smartphones ikke ændrer på, om der beskattes af fri telefon. Det samme gælder lagring af musik og fotos. Betaling for køb af private app’s og musik m.v. skal dog beskattes som en lønudbetaling, hvis virksomheden afholder udgiften.

Hvis brugen af telefonen i øvrigt opfylder kravene vedrørende arbejdstelefoner, har dataanvendelsen derfor ikke betydning. Dette strider mod skatteministeriets hidtige opfattelse, hvor arbejdsgiveren skulle vurdere omfanget af medarbejderens datakommunikation på linje med telefoni. Blicher finder det positivt, at det alene er telefonien, der skal vurderes.

Vedrørende telefoni må medarbejderens anvendelse af en arbejdstelefon ikke erstatte en privat telefon. Betingelserne for at undgå beskatning kan herefter anses for opfyldte, hvis

  • Brugen af telefonen uden for arbejdspladsen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet.
  • Der skal være indgået tro- og love erklæring mellem arbejdstager og arbejdsgiver om, at telefonen er en arbejdstelefon. Eksempel på tro- og love erklæring.
  • Enkeltstående private opkald til og fra telefonen vil ikke udløse beskatning.
  • Det påhviler i denne forbindelse arbejdsgiveren at føre en hvis kontrol med, at aftalen overholdes.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev