18 januar 2022

Beskatningstidspunktet for modtagne beløb fra covid-19 hjælpepakker

Der blev d. 28. december 2021 vedtaget lovændringer om beskatningstidspunktet for foreløbigt udbetalte beløb fra covid-19 hjælpepakker. Der indføres reelt valgfrihed mellem om skatteyder tager beløbet til beskatning i udbetalingsåret, eller udskyder beskatningen til det indkomstår, hvor der træffes administrativ afgørelse om det endelige kompensationsbeløb.

Det betyder eksempelvis, at et modtaget beløb i 2021 til dækning af faste omkostninger i 2021, men hvor der ikke er lavet slutindberetning endnu, kan udskydes til det indkomstår, hvor slutindberetningen foretages og Erhvervsstyrelsen træffer endelig afgørelse om udbetalingsbeløbet – hvilket antageligt er i 2022.

For beløb der er medtaget og allerede selvangivet som indtægt i 2020, kan der foretages omvalg, således beløbet først medtages i et senere indkomstår jf. reglerne – dette omvalg skal foretages senest d. 30. juni 2022.

Det skal præciseres, at valgfriheden om beskatningstidspunktet alene gælder på foreløbigt udbetalte beløb, hvor der efterfølgende skal træffes administrativ afgørelse om retten til beløbet. Det vil typisk være hjælpepakkeordningerne, der administreres af Erhvervsstyrelsen som f.eks. lønkompensation, dækning af faste omkostninger, omsætningskompensation mv. Reglerne gælder endvidere også på forskudsvis udbetalte erstatninger mv. i forbindelse med aflivning og forbud mod minkhold.

Der kan være forskellige situationer, hvor det skal overvejes at lave et omvalg og dermed udskyde beskatningstidspunktet. Eksempler på situationer hvor dette bør overvejes:

  • Den samlede indkomst er over topskattegrænsen i 2020, og det forventes den ikke at være fremadrettet.
  • En udskydelse af beskatningstidspunktet vil – alt andet lige – forbedre den aktuelle likviditet i virksomheden.
  • Nogle sociale ydelser (eks. folkepensionstillæg) er indkomstafhængige, og en udskydelse kan medføre større udbetaling af sociale ydelser i det enkelte indkomstår.
Medarbejder nyheder

Herning

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Herning

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail