22 december 2020

Der er nu genåbnet for ansøgning om ”lønkompensation” og ”kompensation for selvstændige”

Udover ordninger for de særligt berørte virksomheder (tvangslukning eller restriktioner) blev der den 18. december 2020 genåbnet for ansøgninger om kompensation indenfor 2 generelle ordninger – ”lønkompensation” og ”omsætningsnedgang for selvstændige”.

Midlertidig lønkompensation
Der er på ny mulighed for at hjemsende medarbejdere med løn mod kompensation på op til 75 pct. af lønnen for funktionærer / 90 pct. af lønnen for ikke-funktionærer – dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned. Ordningen løber fra den 9. december og indtil videre til den 17/1 2021. Ordningen er åben for alle virksomheder og omsætningsnedgang er ikke en forudsætning. Kravene er dog som hidtil, at:

  • hjemsendelsen skal omfatte 30 % eller mere end 50 af virksomhedens ansatte
  • de ansatte får fuld løn under hjemsendelsen
  • de hjemsendte ansatte må ikke arbejde

Omsætningsnedgang for selvstændige
Der er ligeledes genåbnet for den generelle kompensationsordning for selvstændige med omsætningsnedgang forårsaget af COVID-19 restriktioner – herunder den nationale nedlukning 9. december 2020. Ordningen omfatter udover selvstændige også freelancere samt de såkaldte ”kombinatører” med både A og B-indkomst.

Hvis virksomheden ikke har været tvangslukket i hele kompensationsperioden kompenseres 90 % for den periode, hvor virksomheden ikke har været tvangslukket henholdsvis 100 % for perioden, hvor virksomheden har været tvangslukket. Virksomheden vil dog maksimalt kunne opnå en kompensation på 23.000 kr. pr. ejer pr. hele måned.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev