30 oktober 2023

Ejendomsbeskatning samles på forskudsopgørelsen 2024

Forskudsopgørelsen 2024 er lige om hjørnet og vil blive frigivet i løbet af november måned.

Den væsentligste ændring på den nye forskudsopgørelse vil være at ejendomsskatten, der tidligere blev opkrævet af kommunen, nu bliver pålagt og afregnet via borgernes personlige skat.

Opkrævningen fra kommunen vil fremadrettet alene omfatte renovation og rottebekæmpelse.

Det er de nye midlertidige ejendomsvurderinger, der vil danne grundlag for opkrævningen af boligskat på forskudsopgørelsen 2024.

Det skal i denne forbindelse fremhæves, at såfremt den samlede boligskat stiger på grundlag af de forventeligt nye højere ejendomsværdier, vil man som en- eller to-familieboligejer være omfattet af en skatterabatordning, der bevirker at man får hele stigningen i 2024 som rabat. Rabatten vil være gældende i hele ejertiden indtil ejendommen sælges. I efterfølgende år vil der ikke opnås yderligere skatterabat end den i 2024 beregnede rabat, også selvom de samlede boligskatter stiger i årene efter 2024.

Øvrige ejendomme, herunder erhvervsejendomme, er ikke omfattet af skatterabatordningen, men vil i stedet blive omfattet af en stigningsbegrænsningsregel, der bevirker, at grundskyldsbetalingen højst må stige med 4,75% af den samlede stigning pr. år.

Erhvervsmæssig ejendomsskat opkræves via den personlige skat

Den ændrede opkrævning af boligskatter bliver særligt en omvæltning for de selvstændige erhvervsdrivende, der har ejendomme, der anvendes erhvervsmæssigt, og hvor personen bag virksomheden er tinglyst som ejer af ejendommen. Her vil ejendomsskatten nu skulle betales over den erhvervsdrivendes personlige skat (enten som B-skat eller nedsat fradrag/forhøjet trækprocent). Dermed vil virksomheden skulle refundere ejeren den opkrævede ejendomsskat, der som hidtil skal være en udgift i virksomhedsregnskabet. Dette må anses som værende en ny administrativ byrde for de selvstændige.

For erhvervsejendomme der ligger i selvstændige juridiske enheder (A/S, ApS, P/S m.fl.) vil opkrævningen af ejendomsskat komme til at foregå på virksomhedernes skattekonto.

Indefrysningslån videreføres som permanent ordning

Den midlertidige ordning om indefrysningslån af stigninger i grundskylden (ejendomsskatten) vil også i 2024 overgå til staten og bliver nu en permanent ordning. Hvis man tidligere har indefrosset grundskylden som et lån, vil ordningen automatisk fortsætte og vil både komme til at gælde stigninger i ejendomsværdiskatten og grundskylden. Indefrysningen vil nu ske som et lån med renter på, hvor man tidligere ikke er blevet pålagt renter.

Man kan framelde sig indefrysningsordningen på forskudsopgørelsen 2024, hvis man ikke ønsker den skal fortsætte, og der er også mulighed for at indfri hele eller dele af lånet på Tastselv.

Medarbejder nyheder

Herning

Jonas Langhoff

revisor, cand. merc. aud.

jl@blicher.dk
2523 3722
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Herning

Jonas Langhoff

revisor, cand. merc. aud.

jl@blicher.dk
2523 3722
Sikker email: Link til sikker mail