23 marts 2018

Er din virksomhed klar til persondataforordningen?

Blicher Revision og Rådgivning inviterer i samarbejde med DPOadvisor til en 3 timers workshop, hvor der bliver mulighed for at afprøve et webbaseret værktøj. Løsningen er udviklet med det formål at gøre håndteringen af persondataforordningen i den praktiske verden mere enkel. Hvis din virksomhed tegner et abonnement på DPOadvisor.com, vil du allerede være godt i gang med virksomhedens persondata udfordringer, når du går fra workshoppen. Prisliste for værktøjet følger som bilag.

Praktisk information
Pris for deltagelse i workshoppen: Gratis – men medbring egen PC.
Herning den 17/4 2018 kl. 9.00- kl. 12.00, tilmeldningsfrist 10/4 2018.
Silkeborg den 17/4 2018 kl. 13.30 – kl. 16.30, tilmeldningsfrist 10/4 2018.
Aulum den 26/4 2018, kl. 9.00 – kl.12.00, tilmeldningsfrist 19/4 2018.

Sted: Nærmere information følger, når vi kender deltagerantallet.
Tilmelding: Sendes til DATA@Blicher.dk med oplysning om virksomheden- og deltagerens navn

 


Kort om persondataforordningen

Hvorfor er persondataforordningen relevant?
Der er igennem længere tid skrevet meget om EU’s persondataforordning eller GDPR, som nogen kalder den. Ikke mindst bliver der hyppigt advaret om store bødestørrelser, der i skærpende tilfælde kan udgøre op til 4% af virksomhedens omsætning. Persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018 og afløser herefter den danske persondatalov. Når EU-forordningen er trådt i kraft, omfatter den alle danske virksomheder, foreninger og institutioner.

Hvad er persondata?
Næsten alle danske virksomheder kommer i berøring med persondata. Selv i den mindre virksomhed kan der være personfølsomme data, som f.eks. private kunder eller jobansøgninger. Her er virksomheden omfattet af reglerne om beskyttelse af persondata.

Der skal tages hånd om de persondataoplysninger, der registreres i virksomheden i det daglige. Herunder skal tages hensyn til de personer der registreres oplysninger om f.eks.: Er der modtaget samtykke? Har opbevaringen af data et formål? Er der en politik for hvor længe data opbevares? Disse spørgsmål er ikke udtømmende.

Hvad skal min virksomhed gøre?
Virksomheden kan selv gå i gang med at forsøge at skabe den fornødne dokumentation og implementere politikker om persondata. Det kan imidlertid være en god ide, at virksomheden får hjælp til implementeringsprocessen. Både for at komme hurtigere og mere sikkert gennem løsningen af opgaverne som databeskyttelsesansvarlig. En af mulighederne er at deltage i workshoppen, hvor deltagerne både vil få teknisk og juridisk vejledning ligesom, der vil være mulighed for efterfølgende support. Alternativt kan Blicher Revision & Rådgivning kontaktes for et konkret rådgivningsforløb hos virksomheden. Enten gennem din Blicher revisor eller ved email til DATA@Blicher.dk.

Prisbilag

Licenspriser Pris v/1 år    Pris v/2 år   Pris v/3 år
DPO Advisor for 1-5 ansatte 2.000.- 3.300.- 4.000.-
DPO Advisor for 6-10 ansatte 4.000.- 6.600.- 8.000.-
DPO Advisor for 11-20 ansatte 6.000.- 9.900.- 12.000.-
DPO Advisor for 21-50 ansatte 9.000.- 14.850.- 18.000.-
DPO Advisor for 51 – flere ansatte 12.500.- 20.625.- 25.000.-

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev